Taciz ne demek? Neler tacize girer? #istismar

tarihinde Gözde , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Aşağılama, küçümseme, saldırganlık, uygunsuz davranışlar... işte, sokakta veya okulda, taciz maalesef her yerde. Psikolojik, fiziksel, sözlü veya cinsel taciz olmak üzere pek çok biçimde ortaya çıkıyor. Farkındalık tacizi önlemek için en önemli silahımız. İstismar edildiğimi nasıl anlarım? Taciz ile karşılaşan kişi ne yapmalı? Hepsini konuşuyoruz.

Taciz ne demek? Neler tacize girer? #istismar

Okullarda, ailede, ofiste, sokakta bir çok insan taciz mağduru olabilmektedir. Herkesin daha iyi anlaması, ayırt edebilmesi ve gerektiğinde mücadele etmesi gereken oldukça önemli bir sorundur. Bu yüzden farkındalık taciz ile mücadelede en önemli araçtır!

Bazı rakamlar çok endişe verici. Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 41'i mutlaka hayatlarında bir kez tacize uğramış. Bu oran çok yüksek değil mi? Cinsel tacizde ise bu rakam yüzde 93’e yükseliyor. Yani, neredeyse Türkiye'deki her kadın cinsel tacize uğruyor diyebiliriz.

🛑 Taciz nedir? #istismar

Taciz veya istismar, bir kişinin kendisini rahatsız, aşağılanmış veya zihinsel olarak sıkıntılı hissetmesine neden olacak, fiziksel veya sözlü (hatta ima edilen) davranışların bir bütünüdür. Her ülkenin yasalarına bağlı olarak, taciz edici davranış olarak kabul edilen davranışların tanımı ve sınırları biraz farklılık gösterebilir.

Taciz davası sırasında pek çok şey dikkate alınır. Taciz yasaları arasında farklılıklar görülse de çoğu ülke bir suçlamanın geçerliliğine karar verirken üç ana faktörü göz önünde bulundurur:

  • İstenmeyen eylemin tekrarı ve şiddeti,
  • Zarar verme niyeti,
  • Güçlerin orantısızlığı (egemenlik ilişkisi, gücün kötüye kullanılması)

Taciz genelde zamanla devam eden bir davranıştır. Tek seferlik ciddi olaylar da bazen taciz olarak değerlendirilebilir. Kişi ile fiziksel temasta bulunmadan rızaya dayalı olmayan söz, tavır ve davranış biçimleri de tacizdir. 

👉 Taciz türleri 

Fiziksel taciz 

Fiziksel istismar temel olarak bir kişinin bir başka kişiye zarar verecek şekilde fiziksel güç kullanmasını içerir. Fiziksel istismar bir takım şiddet eylemlerinden oluşabilir. İtmek, tokat atmak, tekme atmak, boğazını sıkmak, bir şeylet fırlatmak, sizi fiziksel olarak kısıtlamak, size zarar verebilecek nesneler ile size saldırılması vb. Sizi inciten veya tehdit eden her türlü eylem fiziksel taciz mağduru olduğunuzu gösterir.

Sözlü taciz 

Sözlü taciz, birisinin size kasıtlı olarak kötü veya incitici şeyler söylemesidir. Okulda, evde, sokakta, hatta çalışma yerlerinde gerçekleşebilir. Sözlü tacize maruz kalan taraf olmak, kişinin kendi zekâsını, değerini veya öz değerini sorgulamasına neden olmaktadır. Yargılayıcı veya suçlayıcı ifadeler, hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, lakap takma, sözünü kesme, manipüle edici ifadeler kullanma gibi örnekler verilebilir. 

Burada geçerli olan şey, kelimeleri birer silah olarak kullanarak karşı tarafı bastırmak, kontrol etmek, veya rahatsız etmektir! 

Psikolojik/Duygusal taciz

Psikolojik tacizin tek bir kabalık veya anlaşmazlık olayıyla aynı şey olmadığını unutmamak önemlidir. Bunun yerine, mağduru aşağılamayı, küçük düşürmeyi veya zayıflatmayı amaçlayan bir davranış şeklidir. Psikolojik şiddet olarak da bilinen psikolojik taciz, birçok biçimde gerçekleşebilir, ancak özünde bireyin psikolojik sağlığına zarar veren her türlü davranıştır. Buna sözlü taciz, tehditler, korkutma, zorbalık ve ayrımcılık dahildir.

Duygusal istismar, en çok toksik sevgili ve evlilik ilişkilerinde yaygın olsa da arkadaşlar, aile üyeleri ve iş arkadaşları da dahil olmak üzere her türlü ilişkide ortaya çıkabilir. 

Cinsel taciz

Cinsel taciz, kişinin isteği dışında ve ısrarcı bir şekilde gerçekleşen cinsel yaklaşımlar bütünüdür. Bir hizmet karşılığında cinsel çağrışımlı isteklerde bulunmak veya seks teklifinde bulunmak da taciz olarak kabul edilir. Sosyal medya'da bu taciz türleri ile sıklıkla karşılaşılır. 

Cinsel taciz 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde şöyle belirtilmiştir: Kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli olsun olmasın, ona yönelen her türlü cinsel davranıştır. Yani, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Aile içi taciz 

Aile içi istismar öyküleri, aile içinde veya birlikte yaşama alanlarında meydana gelir. İstismar eşler, aile üyeleri ve hatta ev arkadaşları arasında bile gerçekleşebilir. Hatta bazı ülkelerde aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilik gibi bir geleneğin parçası bile olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef yaşadığımız ülke bu anlamda aile içi taciz vakalarının en sık görüldüğü ülkeler arasında.

Özellikle mağdurun istismarcının yanında çok fazla zaman geçirmesi ve ifade verme konusunda isteksiz olması nedeniyle aile içi istismarın tespit edilmesi ve rapor edilmesi zor olmaktadır. Faillerin yaptıklarının doğalmış gibi görünmesini sağlamak için kullanabilecekleri çeşitli manipülasyon teknikleri olduğundan, fiziksel düzeye ulaşmamış istismarın tespit edilmesi daha da zordur.

Sağlıklı bir ilişkinin nasıl göründüğünü ve aile içi istismar belirtilerinin nasıl tespit edileceğini anlamak, aile içi istismarı önlemek için en önemli adımdır. Çocuklarımızı bu konuda farkındalıkla büyütmek ilk adım! 

🔗 “Boşanmak istediğimi nasıl söylerim?” | Boşanma konuşması

Ekonomik taciz 

Ekonomik taciz, finansal kaynakları edinme, kullanma ve sürdürme yeteneğini kontrol eden, dolayısıyla ekonomik güvenliğini ve kendi kendine yeterlilik potansiyelini tehdit eden davranışlar bütünüdür. Kişinin maddi durumunu kullanarak yani para yoluyla davranışlarını, eylemlerini kontrol etmektir. Kişiye hak ettiği ücreti vermemek, kişinin bir işte çalışmasına engel olmak, parasını izinsiz almak, kredi kartlarına izin almadan borç yapmak, kumar alışkanlıklarından kaynaklanan problemler gibi eylemlerle gerçekleştirilebilir. 

⚠️ Ekonomik taciz, aile içi şiddet mağdurlarının karşılaştığı, nadiren konuşulan ancak yaygın bir sorundur. Aile içi şiddet mağdurlarının %95'inden fazlası bu durumu yaşamaktadır. Ekonomik İstismar kadınlar üzerinde son derece yıkıcı bir etkiye sahip olabilir: Akıl sağlığını etkiler ve kadının istismarcıdan ayrılma becerisini engeller, sonuçta kadının zarara karşı savunmasız olduğu süreyi uzatır.

Siber taciz

Siber taciz veya çevrimiçi istismar olayları; sosyal medya, kısa mesajlar veya telefon görüşmeleri gibi herhangi bir teknoloji aracılığıyla birine zarar vermek, onu takip etmek veya terörize etmek amacıyla tasarlanmış eylemleri ifade eder. Siber istismar; zararlı yorumları, aşağılayıcı sosyal medya sayfaları ve gerçek dışı gönderilerin yanı sıra, bir kişiyi terörize etmek için kasıtlı olarak tasarlanmış nefret dolu veya saldırgan e-postaları da içerebilir.

En yaygın iki örneği: stalking ve siber zorbalık. Diğer taciz türlerine göre hafif gibi görünse de, siber taciz türleri kişinin ruhsal durumuna ciddi zararlar vermektedir. Aynı zamanda fiziksel bir çatışmaya da dönüşebilir.

İş yerinde taciz  

“İşyerinde taciz” mesleki ortamda meydana gelebilecek her türlü taciz eylemini kapsamaktadır. Cinsel tacizle de sınırlı değil; Birinin çalışma ortamında kendisini rahatsız veya güvensiz hissetmesine neden olan her şey işyerinde taciz örneği olarak kabul edilir. Hatta iş yerinde uygulanan psikolojik şiddet eylemleri mobbing olarak değerlendirilir. 

Tacizci, iş arkadaşları, müdürler ve hatta müşteriler de dahil olmak üzere herhangi biri olabilir. Sebep ayrıca din, ırk, cinsel yönelim, fiziksel görünüm ve yaş gibi ayrımcı unsurlar da dahil olmak üzere değişiklik göstermektedir. Bir adayla yapılan iş görüşmelerinde bile işyerinde taciz yaşanabilir.


İstismarın üstesinden gelmek bir anda gerçekleşmez, her gün olumlu adımlar atılır. Bugün ilerlemeye başladığınız gün olsun.

Assunta Harris


Tacize Uğradığını Düşünen Kişilerin Atabilecekleri Adımlar

Tacizin türü, yeri veya uygulanma şekli ne olursa olsun karşısında sesimizi çıkartmamız oldukça önemli. Taciz kanunda bir suç olduğundan başvurulması gerekilen hukuki yollar vardır.

Şikâyet Süreci

Tacize uğrayan kişi, bulunduğu yerdeki polis karakoluna gidebilir ya da bulunduğu yerdeki en yakın adliyeye giderek müracaat savcılığına şikayet dilekçesi verebilir.

Suçun işlendiğini gören ya da duyan bir tanık göstermeniz ispat açısından faydalı olacaktır. Ayrıca telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen veya devam eden taciz halinde bu görüntüleri de delil olarak sunabilirsiniz. En kısa sürede şikayette bulunun. Çünkü ne kadar erken başvuruda bulunursanız olayın kanıtlanması o kadar kolay olur.


*ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK, ÖZÜRLÜ VE SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI

Eğer kişinin kendisinin veya bir yakının cinsel tacize uğradığına ilişkin durum varsa ya da çevresindeki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bir şüphesi varsa Alo 183 hattı aranabilir. 

Alo 183, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayan bir hat olup taciz vakalarında yardımcı olmaktadır.


Adli Süreç

Bu süreci bir uzman avukat ile takip edebilmek önemlidir. Davanız görülmeye başladığında ilgili mahkemeden üzerinde duruşma tarih ve saati yazan bir çağrı kâğıdı alacaksınız. Süreçten haberdar olmak ve haklarınızı etkin bir şekilde kullanabilmek adına değiştirdiğiniz adreslerinizi güncellemeniz de çok önemlidir.

Çevrede yaşanan taciz vakasını bildirmemek ayrı bir suçtur ve Türk Ceza Kanununa göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

👇 Bu içeriği okuyanlar bunları da mutlaka okuyor! 👇 

🔗 Toksik insan ne demek? Toksik insan özellikleri neler?

🔗 Narsistlerin zayıf yönleri | Top 10

🔗 Narsisti delirtmek | Narsistin nefret ettiği 10 Şey

🔗 Kendinden şüphe etmene neden olan 16 gaslighting cümlesi

🔗 Bipolar sevgili: bipolar bozukluk, aşk hayatı için engel mi?

Yazar ekibi notu: Yardım istemekten çekinmeyin!

Yanlış bir şey yapmadığınızı ve kötü davranılmayı hak etmediğinizi unutmayın. Kendiniz için ayağa kalkmanız ve size yardım edebilmeleri için birilerinin neler olduğunu bilmesini sağlamanız önemlidir.

Taciz edilen bir kişi, öncelikle bu suçun mağduru olduğunu ve bu suçun işlenmesinde asla bir etki ve sorumluluk olmadığını kabul etmeli. Asla kendinizi suçlamayın. Tacizden sonra yeniden yapılandırma uzun ve zor olabilir, bu nedenle psikolojik destek almak akıllıca bir karar olacaktır.

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaynak

Kızbaşına.com

Kaleme alan Gözde , Wengood yazarı

🍂Modern zamanlarda bir adet romantik.

En yeni makaleler

Toksik insan ne demek? Toksik insan özellikleri neler?

Hiç bazı insanlarla zaman geçirdikten sonra kendinizi kaygılı, suçlu, kafası karışmış veya tükenmiş hissettiniz mi? Eğer öyleyse, muhtemelen toksik insanlarla karşılaştınız. Bu yazıda, toksik insan nedir, toksik insan özellikleri nelerdir, hepsini konuşuyoruz. Toksik insanların yaşamınıza etkisini ve ruh sağlığınızı nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu nedir? Ne yapmalı?

Hepimiz zaman zaman kaygı hissederiz, fakat genellikle belirtiler hızlıca kaybolur ve sorun yaratmaz. Kaygı belirtileri sürekli ve ciddi bir şekilde devam ettiğinde ise kişi yaşam kalitesinde düşüş hissederek şikayet etmeye başlar. Baskın bir şekilde hissedilen anksiyete, sürekli devam ettiğinde işe gitme, okula gitme, arkadaşlarla görüşme veya günlük yaşantıdaki görevleri yerine getirmek zorlaşır. Bu durum normal bir kaygı olmayabilir. İşte bu noktada devreye "anksiyete (kaygı) bozukluğu" girer. Anksiyete halinin bir hastalığa dönüştüğü bu durum ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda!

Ruh sağlığımıza hak ettiği özeni gösteriyor muyuz?

1992 yılından beri Dünya Ruh sağlığı federasyonu tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Ruh sağlığını genel insan sağlığından ayrı düşünemeyiz. Çünkü iyilik hali, bedensel ve ruhsal sağlığın bütününe bağlıdır. Ruh sağlığının önemini anlamak sadece kişiler için önem teşkil etmez, toplumun refahı için de oldukça önemlidir. Mental sağlığımıza dair bilmeniz gereken her şey bu makalede!

Kadından güler yüz beklemek niye? Canım isterse gülerim!

Benim aslında sorun olmayan bir sorunum var. Güler yüzlü bir insan değilim. Güler yüzlü olmak bir zorunluluk mu? Bence güler yüzlü olmamak gayet normal; yüzümü illa güldürmeyen duygularım ve fikirlerim var, o kadar! “Erkekler, güler yüzlü kadın sever”, “Kadın dediğin güler yüzlü olur.”, “Öyle asık suratlı olursan, seni beğenmezler”... Bana her şeyi yakıp yıkma isteği veren bir şey varsa o da bu tür seksist yaklaşım ve dayatmalar. Kadınlara yönelik bu dayatmalara artık tahammül edemiyorum. Bize gülümsememizi söylemeyi bırakın! Veya kahkaha atarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söylemeyi! Kadın ve güler yüz beklemek: neden cinsiyetçi bir yaklaşım?

Çocukluk Travmaları Yetişkinlikte Bizi Nasıl Etkiler?

Yaşlandıkça, çocukluk travmalarının bizi hâlâ nasıl etkilediğini ve bazen başa çıkılması gerçekten zor olduğunu daha fazla keşfediyorum. Çocukken yaşanan bu travmalar, genellikle göz ardı edilmiş veya küçümsenmiş olsa da, yetişkin hayatımda büyük bir yer tutuyor. Çocukluğumuzun bizi tamamen nasıl şekillendirdiğini görmek şaşırtıcı bir durum. Bu etkileri daha iyi anlamak ve yönetmek için bu yazıyı mutlaka okuyun!

En ilham verici motivasyon sözleri! 20 mükemmel söz!

Motive edici sözler duymaya mı ihtiyacınız var? Güzel sözler söyleyen biri olsa da biraz motivasyon olsa mı diyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Motivasyon sözleri kısa ama etkili oluyor. Kişi kendini çıkmazda hissettiğinde motivasyon sözleri birer ışık oluyor. Hiçbir şey, hiçbir zaman senden daha önemli değil. Tek önemli olan şeyi yap ve ne olursa olsun, hayattaki zorlukların seni vazgeçirmesine izin verme. Bir iki güzel söz oku, yeniden güç bul. 💪 İşte arada bir açıp bakmalık 20 maddelik motivasyon sözleri listesi!

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya uyumadan önce size eşlik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i kaçırma! 

#3 | Algı yönetimi nedir? Uydumculuk psikolojisi ve soru sorma becerisi #algı #ikna #sorgulama

Ekim 2022 · RDV Coaching | Wengood

29:12

🎥 Youtube

Aslı ile Yoga seansları!

🎥 Youtube

Mentor Özlem Şen ile RDVCoaching serisi 

Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşarak hangi konularda içerik istediğini söylemeyi unutma!

Ayrıca: En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları için; 

Instagram📸

📍Pinterest