Taciz ne demek? Neler tacize girer? #istismar

tarihinde Gözde , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Aşağılama, küçümseme, saldırganlık, uygunsuz davranışlar... işte, sokakta veya okulda, taciz maalesef her yerde. Psikolojik, fiziksel, sözlü veya cinsel taciz olmak üzere pek çok biçimde ortaya çıkıyor. Farkındalık tacizi önlemek için en önemli silahımız. İstismar edildiğimi nasıl anlarım? Taciz ile karşılaşan kişi ne yapmalı? Hepsini konuşuyoruz.

Taciz ne demek? Neler tacize girer? #istismar

Okullarda, ailede, ofiste, sokakta bir çok insan taciz mağduru olabilmektedir. Herkesin daha iyi anlaması, ayırt edebilmesi ve gerektiğinde mücadele etmesi gereken oldukça önemli bir sorundur. Bu yüzden farkındalık taciz ile mücadelede en önemli araçtır!

Bazı rakamlar çok endişe verici. Türkiye'de yaşayan kadınların yüzde 41'i mutlaka hayatlarında bir kez tacize uğramış. Bu oran çok yüksek değil mi? Cinsel tacizde ise bu rakam yüzde 93’e yükseliyor. Yani, neredeyse Türkiye'deki her kadın cinsel tacize uğruyor diyebiliriz.

🛑 Taciz nedir? #istismar

Taciz veya istismar, bir kişinin kendisini rahatsız, aşağılanmış veya zihinsel olarak sıkıntılı hissetmesine neden olacak, fiziksel veya sözlü (hatta ima edilen) davranışların bir bütünüdür. Her ülkenin yasalarına bağlı olarak, taciz edici davranış olarak kabul edilen davranışların tanımı ve sınırları biraz farklılık gösterebilir.

Taciz davası sırasında pek çok şey dikkate alınır. Taciz yasaları arasında farklılıklar görülse de çoğu ülke bir suçlamanın geçerliliğine karar verirken üç ana faktörü göz önünde bulundurur:

  • İstenmeyen eylemin tekrarı ve şiddeti,
  • Zarar verme niyeti,
  • Güçlerin orantısızlığı (egemenlik ilişkisi, gücün kötüye kullanılması)

Taciz genelde zamanla devam eden bir davranıştır. Tek seferlik ciddi olaylar da bazen taciz olarak değerlendirilebilir. Kişi ile fiziksel temasta bulunmadan rızaya dayalı olmayan söz, tavır ve davranış biçimleri de tacizdir. 

👉 Taciz türleri 

Fiziksel taciz 

Fiziksel istismar temel olarak bir kişinin bir başka kişiye zarar verecek şekilde fiziksel güç kullanmasını içerir. Fiziksel istismar bir takım şiddet eylemlerinden oluşabilir. İtmek, tokat atmak, tekme atmak, boğazını sıkmak, bir şeylet fırlatmak, sizi fiziksel olarak kısıtlamak, size zarar verebilecek nesneler ile size saldırılması vb. Sizi inciten veya tehdit eden her türlü eylem fiziksel taciz mağduru olduğunuzu gösterir.

Sözlü taciz 

Sözlü taciz, birisinin size kasıtlı olarak kötü veya incitici şeyler söylemesidir. Okulda, evde, sokakta, hatta çalışma yerlerinde gerçekleşebilir. Sözlü tacize maruz kalan taraf olmak, kişinin kendi zekâsını, değerini veya öz değerini sorgulamasına neden olmaktadır. Yargılayıcı veya suçlayıcı ifadeler, hakaret etme, tehdit etme, aşağılama, lakap takma, sözünü kesme, manipüle edici ifadeler kullanma gibi örnekler verilebilir. 

Burada geçerli olan şey, kelimeleri birer silah olarak kullanarak karşı tarafı bastırmak, kontrol etmek, veya rahatsız etmektir! 

Psikolojik/Duygusal taciz

Psikolojik tacizin tek bir kabalık veya anlaşmazlık olayıyla aynı şey olmadığını unutmamak önemlidir. Bunun yerine, mağduru aşağılamayı, küçük düşürmeyi veya zayıflatmayı amaçlayan bir davranış şeklidir. Psikolojik şiddet olarak da bilinen psikolojik taciz, birçok biçimde gerçekleşebilir, ancak özünde bireyin psikolojik sağlığına zarar veren her türlü davranıştır. Buna sözlü taciz, tehditler, korkutma, zorbalık ve ayrımcılık dahildir.

Duygusal istismar, en çok toksik sevgili ve evlilik ilişkilerinde yaygın olsa da arkadaşlar, aile üyeleri ve iş arkadaşları da dahil olmak üzere her türlü ilişkide ortaya çıkabilir. 

Cinsel taciz

Cinsel taciz, kişinin isteği dışında ve ısrarcı bir şekilde gerçekleşen cinsel yaklaşımlar bütünüdür. Bir hizmet karşılığında cinsel çağrışımlı isteklerde bulunmak veya seks teklifinde bulunmak da taciz olarak kabul edilir. Sosyal medya'da bu taciz türleri ile sıklıkla karşılaşılır. 

Cinsel taciz 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde şöyle belirtilmiştir: Kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli olsun olmasın, ona yönelen her türlü cinsel davranıştır. Yani, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Aile içi taciz 

Aile içi istismar öyküleri, aile içinde veya birlikte yaşama alanlarında meydana gelir. İstismar eşler, aile üyeleri ve hatta ev arkadaşları arasında bile gerçekleşebilir. Hatta bazı ülkelerde aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilik gibi bir geleneğin parçası bile olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef yaşadığımız ülke bu anlamda aile içi taciz vakalarının en sık görüldüğü ülkeler arasında.

Özellikle mağdurun istismarcının yanında çok fazla zaman geçirmesi ve ifade verme konusunda isteksiz olması nedeniyle aile içi istismarın tespit edilmesi ve rapor edilmesi zor olmaktadır. Faillerin yaptıklarının doğalmış gibi görünmesini sağlamak için kullanabilecekleri çeşitli manipülasyon teknikleri olduğundan, fiziksel düzeye ulaşmamış istismarın tespit edilmesi daha da zordur.

Sağlıklı bir ilişkinin nasıl göründüğünü ve aile içi istismar belirtilerinin nasıl tespit edileceğini anlamak, aile içi istismarı önlemek için en önemli adımdır. Çocuklarımızı bu konuda farkındalıkla büyütmek ilk adım! 

🔗 “Boşanmak istediğimi nasıl söylerim?” | Boşanma konuşması

Ekonomik taciz 

Ekonomik taciz, finansal kaynakları edinme, kullanma ve sürdürme yeteneğini kontrol eden, dolayısıyla ekonomik güvenliğini ve kendi kendine yeterlilik potansiyelini tehdit eden davranışlar bütünüdür. Kişinin maddi durumunu kullanarak yani para yoluyla davranışlarını, eylemlerini kontrol etmektir. Kişiye hak ettiği ücreti vermemek, kişinin bir işte çalışmasına engel olmak, parasını izinsiz almak, kredi kartlarına izin almadan borç yapmak, kumar alışkanlıklarından kaynaklanan problemler gibi eylemlerle gerçekleştirilebilir. 

⚠️ Ekonomik taciz, aile içi şiddet mağdurlarının karşılaştığı, nadiren konuşulan ancak yaygın bir sorundur. Aile içi şiddet mağdurlarının %95'inden fazlası bu durumu yaşamaktadır. Ekonomik İstismar kadınlar üzerinde son derece yıkıcı bir etkiye sahip olabilir: Akıl sağlığını etkiler ve kadının istismarcıdan ayrılma becerisini engeller, sonuçta kadının zarara karşı savunmasız olduğu süreyi uzatır.

Siber taciz

Siber taciz veya çevrimiçi istismar olayları; sosyal medya, kısa mesajlar veya telefon görüşmeleri gibi herhangi bir teknoloji aracılığıyla birine zarar vermek, onu takip etmek veya terörize etmek amacıyla tasarlanmış eylemleri ifade eder. Siber istismar; zararlı yorumları, aşağılayıcı sosyal medya sayfaları ve gerçek dışı gönderilerin yanı sıra, bir kişiyi terörize etmek için kasıtlı olarak tasarlanmış nefret dolu veya saldırgan e-postaları da içerebilir.

En yaygın iki örneği: stalking ve siber zorbalık. Diğer taciz türlerine göre hafif gibi görünse de, siber taciz türleri kişinin ruhsal durumuna ciddi zararlar vermektedir. Aynı zamanda fiziksel bir çatışmaya da dönüşebilir.

İş yerinde taciz  

“İşyerinde taciz” mesleki ortamda meydana gelebilecek her türlü taciz eylemini kapsamaktadır. Cinsel tacizle de sınırlı değil; Birinin çalışma ortamında kendisini rahatsız veya güvensiz hissetmesine neden olan her şey işyerinde taciz örneği olarak kabul edilir. Hatta iş yerinde uygulanan psikolojik şiddet eylemleri mobbing olarak değerlendirilir. 

Tacizci, iş arkadaşları, müdürler ve hatta müşteriler de dahil olmak üzere herhangi biri olabilir. Sebep ayrıca din, ırk, cinsel yönelim, fiziksel görünüm ve yaş gibi ayrımcı unsurlar da dahil olmak üzere değişiklik göstermektedir. Bir adayla yapılan iş görüşmelerinde bile işyerinde taciz yaşanabilir.


İstismarın üstesinden gelmek bir anda gerçekleşmez, her gün olumlu adımlar atılır. Bugün ilerlemeye başladığınız gün olsun.

Assunta Harris


Tacize Uğradığını Düşünen Kişilerin Atabilecekleri Adımlar

Tacizin türü, yeri veya uygulanma şekli ne olursa olsun karşısında sesimizi çıkartmamız oldukça önemli. Taciz kanunda bir suç olduğundan başvurulması gerekilen hukuki yollar vardır.

Şikâyet Süreci

Tacize uğrayan kişi, bulunduğu yerdeki polis karakoluna gidebilir ya da bulunduğu yerdeki en yakın adliyeye giderek müracaat savcılığına şikayet dilekçesi verebilir.

Suçun işlendiğini gören ya da duyan bir tanık göstermeniz ispat açısından faydalı olacaktır. Ayrıca telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen veya devam eden taciz halinde bu görüntüleri de delil olarak sunabilirsiniz. En kısa sürede şikayette bulunun. Çünkü ne kadar erken başvuruda bulunursanız olayın kanıtlanması o kadar kolay olur.


*ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK, ÖZÜRLÜ VE SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI

Eğer kişinin kendisinin veya bir yakının cinsel tacize uğradığına ilişkin durum varsa ya da çevresindeki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bir şüphesi varsa Alo 183 hattı aranabilir. 

Alo 183, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayan bir hat olup taciz vakalarında yardımcı olmaktadır.


Adli Süreç

Bu süreci bir uzman avukat ile takip edebilmek önemlidir. Davanız görülmeye başladığında ilgili mahkemeden üzerinde duruşma tarih ve saati yazan bir çağrı kâğıdı alacaksınız. Süreçten haberdar olmak ve haklarınızı etkin bir şekilde kullanabilmek adına değiştirdiğiniz adreslerinizi güncellemeniz de çok önemlidir.

Çevrede yaşanan taciz vakasını bildirmemek ayrı bir suçtur ve Türk Ceza Kanununa göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

👇 Bu içeriği okuyanlar bunları da mutlaka okuyor! 👇 

🔗 Toksik insan ne demek? Toksik insan özellikleri neler?

🔗 Narsistlerin zayıf yönleri | Top 10

🔗 Narsisti delirtmek | Narsistin nefret ettiği 10 Şey

🔗 Kendinden şüphe etmene neden olan 16 gaslighting cümlesi

🔗 Bipolar sevgili: bipolar bozukluk, aşk hayatı için engel mi?

Yazar ekibi notu: Yardım istemekten çekinmeyin!

Yanlış bir şey yapmadığınızı ve kötü davranılmayı hak etmediğinizi unutmayın. Kendiniz için ayağa kalkmanız ve size yardım edebilmeleri için birilerinin neler olduğunu bilmesini sağlamanız önemlidir.

Taciz edilen bir kişi, öncelikle bu suçun mağduru olduğunu ve bu suçun işlenmesinde asla bir etki ve sorumluluk olmadığını kabul etmeli. Asla kendinizi suçlamayın. Tacizden sonra yeniden yapılandırma uzun ve zor olabilir, bu nedenle psikolojik destek almak akıllıca bir karar olacaktır.

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaynak

Kızbaşına.com

Kaleme alan Gözde , Wengood yazarı

🍂Modern zamanlarda bir adet romantik.

En yeni makaleler

Kadın mastürbasyonu: kendi kendini tatmin etme

Bir araştırmaya göre, 18-22 yaş arası kadınların %92’si düzenli olarak kendi kendini tatmin etmek adına mastürbasyon yapıyor. Mastürbasyon, cinsel uyarılma için kendi cinsel organlarınıza dokunma eylemidir ve tamamen normaldir. Hatta kendi kendine dokunmak vücudunuz hakkında bilgi edinmenin sağlıklı bir yolu olabilir. Cinsel olarak aktif olsanız da olmasanız da mastürbasyon yapmanız (cinsel zevk için kendinize dokunmanız) normaldir. Kadın mastürbasyonu hakkında bilinmesi gereken her şey!

Babaanne torun ilişkisi nasıl olmalı? | Karışan kayınvalide!

Büyükanne ve büyükbabaların üzerimizdeki olumlu etkisini reddetmek yanlış olur, ancak çocuğunuzu yetiştirme konusunda aşırı bir biçimde bakım veren rolünü üstlenme huyu kabul edin hiçbir anne ve babanın tercih etmeyeceği bir şey. Onun yaşında, onu değiştirmek zor. Peki ilişkilerinizi sağlıklı şekilde yönetmek için neler yapabilirsiniz?

Psk. Esra Orçunlu: "Korku çağında çocuk yetiştirmek"

Tüm korku ve kaygıları gelişim dönemleri ile açıklamak hem olanaksız hem de yetersizdir. Korkunun aslında her yerde olduğunu söylemek çok da abartılı olmaz. Bu kadar korkunun yaşandığı bir ortamda en korkusuz sayılabilecek çocuk bile zaman içinde korkular ve kaygılar geliştirmeye başlar. Korku çağında anne babalar çocuk gelişimine dair neler bilmeli? Psikolog ve Aile danışmanı Esra Orçunlu'nun kaleminden.

Duygusal tıkanıklık | Akışı bozan zihinsel bloklar

Bir durum veya deneyim nedeniyle felç olmuş hissetmeye duygusal blokaj denir. Duygusal tıkanıklıklar, kendimize belirli bir zamanda koyduğumuz bir engeldir ve bu durum psikolojik gerçekliğin kurbanı olmamızı sağlayıp sağlıklı düşünmemizi engelleyebiliyor. Oysa deneyimlerimizi ve ilişkili duyguları işlemek, refah ve sağlığın anahtarı. Birçoğumuz olumsuz bir deneyim nedeniyle hayatımızda onlarla muhattap olmak zorundayız. Hayatı dolu dolu yaşamamıza ve gerçekten mutlu olmamıza engel olan duygusal blokajlar, kendi zihnimizde inşa ettiğimiz beton duvarlar gibi. Peki onlardan nasıl kurtulacağız? İyi haber şu ki bu duvarların üzerinden atlayabilmek mümkün!

İhanet nedir? Kazık yediğinizde tavrınız ne olmalı?

İster arkadaştan gelsin ister sevgiliden, ihanet son derece acı vericidir. Özellikle de yakın insanlardan geliyorsa... Kazık yemek, hayal kırıklığı, öfke, haksızlığa uğramışlık gibi çok yoğun ve olumsuz duyguları tetikler, dolayısıyla sağlıklı düşünmek zorlaşır. Kendinizi ve özgüveninizi yeniden nasıl inşa edebilirsiniz? İhanete uğradıktan sonra bu zorlukların üstesinden gelmek için 5 ipucumuz.

Ebeveynlerde tükenmişlik sendromu | Anne baba olmak

Tükenmişlik, yaşamın herhangi bir alanında birikmiş stresin psikolojik ve fiziksel yansımalarıdır. Ebeveyn olarak çocukların gelişimi bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden bazen kendimize aşırı yüklendiğimizi görmeyiz. İyi bir ebeveyn olmak ve mutlu çocuklara sahip olmak amacı ile ebeveynin kendi ihtiyaçlarını ihmal ettiğini fark etmemesi sıklıkla yaşanan bir durum. Kronik stres ve sürekli fiziksel ve duygusal yorgunluk hali anne babaları tükenmişliğe karşı uyarmalı. Ebeveyn tükenmişlik sendromuna göz attıktan sonra risk faktörleri ve neler yapılması gerektiğine dair kısa bir özet geçeceğim.

Ayna teorisi nedir? Psikolojide ayna etkisi

Jacques Lacan’ın ayna teorisine göre, kimliğimizi karşımızdaki kişinin üzerinden yansıtarak inşa ederiz. Dolayısıyla, karşımızdaki insanın sevip sevmediğimiz özellikleri kendi kişiliğimize ait sevdiğimiz ya da sevmediğimiz özelliklerinin yansımaları anlamına gelir. Ayna etkisi, ayna nöronlar sayesinde empati kurmanın bir yolu iken aynı zamanda savunma mekanizması olarak da işlev görebilmekte. Lacan' a göre ayna etkisini anlamak ve bu kavramı bilinçli şekilde kullanmak, günlük ilişkilerimizi önemli bir ölçüde etkileyebilir.

"Seni neden işe alalım?" sorusuna cevap | Örnekli anlatım

İşe talip olan başka adayların da yarışta sizi sıcak şekilde takip ettiğini düşünecek olursak, diğer adayların önüne geçmek ve işi kapmak adına iş görüşmesine iyi bir şekilde hazırlanmak bir gereklilik. Mülakatta "neden seni işe alalım?" sorusu şüphesiz cevap verirken zorlayan bir soru. 🧐 Zor bir mülakat sorusu gibi görünse de, üzerinde düşünülmüş şekilde hazırlanıldığında oldukça etkileyici cevaplar hazırlamak mümkün. Hatta bu soruyu cevaplamak için bir formül bile var.

Yılbaşını yalnız geçirmek| Yılbaşında tek başına ne yapılır?

Yılbaşını yalnız geçirmek, belki sevdiklerimizle birlikte kutlayabilecekken hüzünlü, ama asla eziklik değil! 31 Aralık gecesi, yeni yılın ilk günü erken saatlerde öpecek veya sarılacak birileri yok mu? Dışarıdan geleceğini hayal ettiğin kahkaha ve kadeh sesleri veya şanslı bir kesimin çılgın partilerden paylaşılan instagram hikayeleri ile kanepede yüz yüze gelmeye hazır hissetmiyor musun? İçini biraz soğutmak için harika bir içerik hazırladım!

Regl ağrılarına doğal çözüm | Adet sancısına iyi gelen 5 pozisyon

Kadınların ömrü boyunca yaklaşık 450 kez adet olduğu biliniyor. Her 10 kadından 6'sının ise adet dönemlerinde ağrı ve sancı hissediyor. Regl döneminde kadınların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilen bu ağrılar aslında menstrual döngünün doğal bir parçası olduğundan ilaç kullanmak tercih edilen bir çözüm değildir. Regl ağrısına iyi gelen doğal yöntemler aramak bu yüzden oldukça yaygın bir davranış. Sıcak su torbalarına sarılıp dişinizi sıkmak yerine regl ağrısını hafifletecek yatış pozisyonları denemeye var mısınız? Yoga eğitmeni Aslı ile yaptığımız sohbet sonrasında size ilaç gibi bir içerik hazırladım.

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya uyumadan önce size eşlik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i kaçırma! 

#3 | Algı yönetimi nedir? Uydumculuk psikolojisi ve soru sorma becerisi #algı #ikna #sorgulama

Ekim 2022 · RDV Coaching | Wengood

29:12

🎥 Youtube

Aslı ile Yoga seansları!

🎥 Youtube

Mentor Özlem Şen ile RDVCoaching serisi 

Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşarak hangi konularda içerik istediğini söylemeyi unutma!

Ayrıca: En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları için; 

Instagram📸

📍Pinterest