INFJ kişilik özellikleri | INFJ ler nasıl olur?

tarihinde Damla , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Myers briggs kişilik tiplerini daha önce duymuş muydunuz? MBTI kişilik testi sonucunda sahip olduğunuzu öğrenebileceğiniz 16 kişilik tipinden biri olan INFJ 'ler dünya nüfusunun en nadir görülen kişilik tipleri olmaları açısından da oldukça merak konusu! INFJ kişilik nedir? INFJ kişilik özellikleri nelerdir? INFJ kişiliğin zayıf ve güçlü yanları nelerdir? Özetle, INFJ kişilik tipine sahip olmak neye benziyor, detaylıca açıkladığımız pratik ve eğlenceli bir içerik sizi bekliyor!

INFJ kişilik özellikleri | INFJ ler nasıl olur?
Özet

📃 INFJ kişilik nedir? 

INFJ'ler, Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI) tarafından tanımlanan 16 farklı kişilik tipinden biridir. MBTI, insanları dış dünyayı nasıl algıladıklarına ve karar verme davranışlarını etkileyen şeylere göre 16 farklı kategoriye ayıran, ve oldukça yaygın olarak kullanılan bir kişilik testidir. Carl Jung’ın “Psikolojik Tipler Teorisi”ne dayanan bu test, Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers, 1940'lı yıllarda geliştirilmiştir. INFJ kişilik, ↘️Diplomatlar grubunda yer alır ve Savunucu kişilik olarak da geçer. 

MBTI görsel

INFJ misin? Eğer öyleyse, baştan söyleyeyim mükemmel bir arkadaşsınız ve diğer insanlarla anlaşmak konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. INFJ'ler nüfusun sadece %1-ila 3'lük kısmını oluşturur ve yaratıcılıkları, içgörüleri ve derin empati duygularıyla kendilerini belli ederler. INFJ' nin güçlü ve zayıf yönleri ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurdukları dahil olmak üzere her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

👩‍⚖️ INFJ kişilik özellikleri (Savunucu) 

INFJ kişilik özellikleri görsel

INFJ'ler, her birimiz gibi, onları oldukları kişi yapan benzersiz kişilik özelliklerine sahiptir. INFJ'nin açılımı, içe dönük, sezgisel, hisseden ve yargıcı kişilik olarak geçer. Bunların her birine temel INFJ kişilik özellikleri diyebiliriz. Tek tek açalım...

İçe dönük

INFJ'ler içe dönük olma eğilimindedir ve yalnız veya küçük gruplarla vakit geçirmeyi tercih eder. Sosyalleştikten sonra yeniden şarj olmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirler ve daha sessiz, daha sade ortamları tercih edebilirler. 

Sezgisel

INFJ'ler kararlarını ve eylemlerini yönlendirmek için sezgilerine ve içgüdülerine güvenirler. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair güçlü bir sezgiye sahip olabilirler ve etraflarındakilerin daha derindeki motivasyonlarını ve duygularını hissedebilirler. Bu durum diğer insanları kolaylıkla anlayabilmesini sağladığı gibi aşırı duygusallık ile de sınanmalarına yol açabilmektedir. 

👉 Aşırı hassas kişiliği avantaja çevirmek!

Hisseden

INFJ'ler empati yeteneğine sahiptirler ve başkalarının duygularına duyarlıdırlar. Genellikle kişisel değerlere ve ilişkilere güçlü bir vurgu yaparlar ve yüzleşme veya çatışma konusunda zorlanabilirler. 

Yargıcı

INFJ'ler yapı ve organizasyonu tercih eder ve genellikle hayata karşı kararlı ve organize bir yaklaşıma sahiptir. Bu onları, son derece sadık, ve istikrarlı insanlar yapar. Hedefleri hakkında net bir anlayışa sahip olabilirler ve güçlü bir amaç duygusuyla hareket edebilirler. Bu yönleri o kadar kuvvetlidir ki, büyük resmi görür ve ona değer verirler. 

INFJ nasıl olur? | 🛠️ Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

➕ INFJ kişiliğin güçlü yönleri

INFJ'ler, aşağıdakileri içeren birçok güçlü yönleriyle bilinir:

Derin empati yeteneği

INFJ'ler son derece empatik ve şefkatlidir ve genellikle başkalarının duyguları ve motivasyonları hakkında sezgisel bir anlayışa sahiptir. Bu onları mükemmel dinleyiciler ve danışmanlar yapar ve genellikle arkadaşları ve aileleri tarafından duygusal destek için aranırlar. 

👉 Empati nedir, ne işe yarar? Empati kurmak ne demek?

Yaratıcılık

INFJ'ler son derece yaratıcıdır ve genellikle sanatsal arayışlara çekilir. Sorunlara orijinal fikirler ve yaklaşımlar bulmakta iyidirler ve zorluklara yaratıcı çözümler bulma becerisine sahiptirler.

Derin içgörü

INFJ'ler içe dönük ve sezgiseldir ve genellikle kendilerini ve kendi motivasyonlarını güçlü bir şekilde anlarlar, bu yüzden kendini sorgulama pratiğini çok iyi uygularlar. Ayrıca başkalarının gözden kaçırabileceği kalıpları ve bağlantıları görebilirler ve insan deneyimine dair derin içgörüler edinebilirler. Büyük resmi varsa mutlaka bir INFJ kişiliğe sahip arkadaşınızla değerlendirin derim! 

Güçlü amaç duygusu

INFJ'ler güçlü bir amaç ve anlam duygusuyla hareket ederler ve genellikle dünyada olumlu bir fark yaratmak için motive olurlar. İnançlarına ve değerlerine derinden bağlıdırlar ve genellikle hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaya isteklidirler. INFJ 'ler kendilerini kolaylıkla çalışkan birer iş gücü ve takım arkadaşı olarak tanıtabilir.  

➖ INFJ kişiliğin zayıf yönleri 

Tüm kişilik tipleri gibi, INFJ'lerin de kendi zayıf yönleri vardır. Bunlar şunları içerir:

Kendilerini ifade etmede zorluk

INFJ'ler bazen düşüncelerini ve duygularını, özellikle de kendi bakış açılarını anlamayan veya paylaşmayanlara iletmekte zorlanabilirler. Fikirlerini iletmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirler ve başkaları onları anlamadığında hüsrana uğrayabilirler. Herkesin iyi olmasını isteyen kişilikleri hayır diyememe veya istemediği halde başkalarını memnun etmek adına eylemlerde bulunma eğiliminde olmalarına neden olur. 

Eleştiri kaldıramama

INFJ'ler hassastır ve genellikle eleştiriyi kişisel olarak alırlar. Kendilerinden şüphe duymakla mücadele edebilirler ve olumsuz geri bildirimlerden kolayca zarar görebilirler. Bu noktada özgüvenleri üzerinde çalışmaları gerekebilir. 

👉 İşyerinde eleştiri ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Eleştiri kaldırma

👉 Özgüven artıracak 5 basit ve etkili ipucu

Yüzleşmek istememe

INFJ'ler uyumu tercih eder ve çatışma veya yüzleşmeyle başa çıkmakta zorlanabilirler. Uzun vadede sorunlara yol açabilecek olan barışı koruma çabasıyla zor konuşmalardan veya durumlardan kaçınabilirler.

👉 Tartışmadan kaçmak: kaçınma davranışı benliği sindirince...

Mükemmeliyetçilik

INFJ'ler mükemmeliyetçi olurlar ve kendileri ve başkaları için yüksek beklentileri olabilir. Bu, işler planlandığı gibi gitmediğinde hayal kırıklığı veya hüsrana uğrama duygularına yol açabilir ve ayrıca INFJ'lerin görevleri devretmesini veya işleri kendi yöntemleriyle yapmaları için başkalarına güvenmesini zorlaştırabilir. Bu durum da onlara belirsizliğe karşı hassasiyet, stresli kişilik ve tükenmişlik hissi ile geri dönebilir. 

👫🏻 INFJ kişilik ve ilişkiler

INFJ'ler sıcak ve sevecen doğalarıyla tanınırlar ve genellikle başkalarıyla derin ve anlamlı bağlar kurarlar. Özgünlüğe değer verirler ve genellikle gerçek ve samimi insanlara çekilirler. INFJ'ler ayrıca mükemmel dinleyicilerdir ve genellikle etraflarındakilere duygusal destek ve rehberlik sağlarlar.

INFJ'ler bu kadar sıcak olmasına rağmen dışarıdan sessiz ve soğuk görünebilir. Yeni insanlara veya durumlara ısınmak için zamana ihtiyaç duyabilir. Havadan sudan konuşmakta zorluk çekebilirler ve daha derin bir düzeyde bağlantı kurmalarına izin veren derinlemesine konuşmaları tercih edebilirler. INFJ'ler ayrıca büyük kalabalıklar veya gürültülü, kaotik ortamlarla mücadele edebilir ve sosyalleştikten sonra yeniden şarj olmak için zamana ihtiyaç duyabilir. Sohbet etme becerileri üzerinde çalışarak bu yönlerini güçlendirebilirler. 

INFJ'ler vücut dilini ve sözel olmayan ipuçlarını okumada iyi olma eğilimindedirler ve bu yeteneği genellikle başkalarını anlamak ve onlarla bağlantı kurmak için kullanırlar. Birinin üzgün olduğunu veya desteğe ihtiyacı olduğunu hissedebilirler ve genellikle ihtiyacı olanlara yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya isteklidirler. Bu anlamda sağlıklı ilişkiler ve sağlıklı iletişim onlar için çok zor değildir. 

INFJ kişilik kiminle anlaşır?

INFJ kişilik tipi, diğer kişilik tipleriyle farklı şekillerde iletişim kurabilir. Ancak genellikle aşağıdaki tiplerle iyi anlaşırlar:

  • ENFJ kişilik: ENFJler de INFJler gibi duygusal, empati duygusu olan ve ilişkilere önem veren kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler ENFJlerle kolaylıkla anlaşır ve birbirlerine yardımcı olurlar.
  • INFP kişilik: INFPler de INFJler gibi içe dönük, anlayışlı, duygusal ve değerlerine bağlı kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler INFPlerle benzer düşünceleri paylaşabilir ve birbirlerine destek olabilirler.
  • INTJ kişilik: INTJler de INFJler gibi içe dönük, anlayışlı, düşünceli ve hedefe odaklı kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler INTJlerle etkileşim kurarken, ortak hedefler ve amaçlar üzerine fikir alışverişi yapabilirler.
  • ENTP kişilik: ENTPler de INFJler gibi yaratıcı, anlayışlı ve fikirlerine sadık kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler ENTPlerle yenilikçi fikirler üzerine tartışma yapabilir ve birbirlerine yeni perspektifler kazandırabilirler.

Ancak, INFJlerin diğer kişilik tipleriyle de anlaşabileceğini unutmayın. Her kişilik tipinin benzersiz özellikleri vardır ve INFJler bu özellikleri anlayarak diğerleriyle nasıl iletişim kurduklarına göre değişebilir.

INFJ kişilik tipinin toksik özellikleri var mı?

Her kişilik tipi, potansiyel olarak toksik özellikler gösterebilir. INFJlerin potansiyel olarak gösterdiği toksik özellikler ise sayılması gerekse şunlar olabilirdi;

Aşırı derecede içe dönüklük, INFJlerin diğerleriyle iletişim kurma ve ilişki kurma konusunda zorluklar yaşamasına neden olabilirken diğer insanların onları yorumlama ve anlamasını zorlaştırabilir. INFJler duygusal kişilik tipleridir ve diğerlerinin duygularına çok duyarlıdırlar. Ancak, aşırı derecede duygusal olmak, INFJlerin objektif olma ve mantıklı karar verme konusunda zorluklar yaşamasına neden olabilir.

Ayrıca empati ve aşırı duygusallık zor anlarda bu yeteneklerin toksik bir şekilde kullanılması anlamına geldiğinde, INFJler diğerlerine duygusal manipülasyon yapma potansiyeline sahiptir. 

Son olarak, INFJler genellikle öfkeyi içlerine hapsederler ve diğerlerine yönelik öfkelerini ifade etmeyi tercih etmezler. Bu onların zaman kendi ile iletişimlerini bozabilir. Aniden sinirlenme ve öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Öfkeye kapılarak, diğerlerinin duygularını dikkate almayarak, kontrolsüz ve kırıcı şekillerde tepki verme riskine sahiptirler. 

👉 Öfke kontrolü bozukluğu | Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

🖋️ Yazar notu: hayat elindekileri en iyi şekilde değerlendirme sanatı

Kişilik testi çözmek ve kendini bir kişilik tipi ile değerlendirmek doğru şekilde kullanıldığında kendini tanımak ve kendi ile iletişimini güçlendirmek için harika araçlardır.

Bu makalede yer alan kişilik özellikleri sanmayın ki sizi tanımlıyor. Bu tip bilgiler kendine dair daha geniş ve derinlikli bir vizyonun olmasına yaramak için var. Yani kişilik tipleri eğilimlerinizi, sizi yönlendiren dürtüleri tanımlayabilmek ve bunlarla yaşam yolculuğunuzu nasıl inşa edebileceğinizi görmek adına araç olarak kullanılmalı.
 
Kendinizi tanıyın, güçlü ve zayıf yönlerinizle size ait olan her şeyi önce kabul etmek ve sevmekle başlayın. Kendinizle uyumlu bir hayat yaşayın!

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaleme alan Damla , Wengood yazarı

Kahkahası ile meşhur, hayatı olabildiğince tiye alan birisi...

En yeni makaleler

Yemekten önce meyve yemek sağlık mı? | Meyve nasıl yenmeli?

Akşam yemeklerinin ardından meyve yerseniz, bu oldukça sağlıksız bir tercih olur desek? Şaşırır mıydınız? Beslenme uzmanları, yemeklerden önce, meyve aç karnına tüketilince çok daha faydalı diyor ve hatta ekliyor; “yemekten sonra meyve yemenin sindirim sistemini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ayrıca içerdikleri şeker miktarı dolayısıyla tek başına ayrı bir öğün sayılan meyve, atıştırmalık olarak yemekten sonra tüketildiğinde kilo almanıza neden oluyor.”

Güne başlarken ihtiyacımız olan olumlamalar | 20 pozitif cümle

Sabah uyandığında zihnin önce negatif düşüncelerle dolabilir. Geçmişteki olayları hatırlarmaya başlarız. Çoğumuz oldukça erken saatte uyanmak zorunda olduğumuz için, bir önceki günün yorgunluğunu atamamış olabiliyoruz ve negatif enerjiden etkileniyoruz. Ne yazık ki, önce bir "öff!" ile güne başlıyoruz. Yazık, çünkü sabahları beynimiz günün herhangi bir saatinden çok daha iyi çalışır. O halde zihnimizi olumlu bir güne hazırlamak ve güne başlamak için olumlama cümleleri sabahları çok daha etkili!😊

Canınız sıkıldığında yapılacak şeyler (Evde yapılacak 10 fikir)

Netflix ve Youtube'da izlenecek içerik kalmadığında, kendinizi buzdolabıyla kanepe arasında gidip gelirken bulursunuz ve duvarlar üstünüze gelmeye başlar. Can sıkıntısı, moralinizi de ele geçirmeye başlıyor. Ama endişelenmeyin yalnız değilsiniz! Eninde sonunda can sıkıntısı hepimizi vuruyor ve o tekdüzeliğe girdikten sonra kendinizi eğlendirmek için yaratıcı yollar bulmak imkansızmış gibi geliyor. Canın sıkıldığında yapabileceğin en iyi şeyleri bir araya topladık.

Ayrılık mesajı nasıl yazılır? | Duygu dolu ayrılık mesajları

Ayrılma kararı vermek ve bunu açıklamak romantik bir ilişkinin ardından oldukça zor bir süreçtir. Ayrılığın verdiği kopuş ve kaybetme duygusu ile başa çıkmak, kendini doğru ve eksiksiz ifade etmek ve karşı tarafı incitmemek önemli. Duygu dolu satırları kaleme almak için belki de biraz ilhama ihtiyacınız var. En duygusal ayrılık mesajları, incitmeden dürüst olanlardır. İşte bu durumda kullanabileceğiniz 6 örnek ayrılık mesajı!

Bronzlaşmak için yardımınıza yetişecek 7 besin

Yaz ayları hiçbir şey pürüzsüz bronzlaşmış bir ten gibi olamaz. Güneşin altında sere serpe yatarken sağlıklı bronzlaşmanıza yardımcı bir takım besin maddeleri mevcut. Evet, bronz bir tene güneşe çıkmadan önce tüketebileceğiniz besinlerle de ulaşmanız mümkün. Bronzluk çizgileri, ağrılı güneş yanıklar, ölü deriler veya soyulan ciltler yok. Aynı zamanda bu besinler ile cilt kanseri ve güneş lekelerinin de önüne geçebileceksiniz. İyi bir güneş kremi ve belli beslenme alışkanlıkları, sağlıklı şekilde bronzlaşmak ve cildin korunmasında size yardımcı olacak.

🆘 Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Farketmeden gerçekleşen güneş yanığı sezonu başladı! Bahardan yaza adım atarken bu geçiş döneminde çoğumuz güneşli günlerin tadını çıkarmak için dışarıda daha fazla vakit geçiriyoruz. Ancak yaz mevsiminde dışarıda geçirilen bu saatlerin yanı sıra, genellikle kaçınılmaz olan bir şey daha var: güneş yanığı! Çantamıza yedek hırka koymak ile yanımızda güneş kremi bulundurmak arasında kafalar karışık olunca, istenmeyen güneş yanıkları oluşabiliyor. Neyse ki yanma hissi, kaşıntı ve soyulmaları hafifletmek için kullanabileceğiniz pek çok yöntem var. Güneş yanığı olmuş cildinizi iyileştirmeye ve yatıştırmaya yardımcı olabilecek yöntemler hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin! 😎

"Seni seviyorum" demeden onu sevdiğini göstermek

"Seni seviyorum". Neden bu iki kelime bu kadar kafana takılıyor? Bu sihirli cümleyi söylemek zorunda kalmadan da duygularını ifade etmenin pek çok yolu var. Gün içindeki davranışlara, bakışlara ve hareketlere dikkat edin, ilan-ı aşklar işte oralarda gizli. Onları bulabilir misiniz? "Seni seviyorum" demeden onu sevdiğini nasıl söylersin? Mesajınızı iletmek için 7 ipucu veriyoruz!

21 gün kuralı doğru mu? Alışkanlık, kurtulma veya kazanma

Sigarayı bırakmak, meditasyona başlamak, yürüyüş yapmak veya daha erken kalkmak gibi yeni hedefleri kendine koyup bir türlü istikrar tutturamıyor musun? Merak etme alışkanlıklardan kurtulma ve yeni bir alışkanlık edinme sandığından daha zor. Kişisel gelişim guruları bize eylemlerin 21 gün boyunca sürerse alışkanlık haline gelebileceğini söylüyor. Bunun adı: 21 gün kuralı. Üç kısa hafta, bazen yıllardır benimsenen kalıpları değiştirmek için gerçekten yeterli mi? Sizler için araştırdık.

İlişkimde mutsuzum, ne yapmalıyım?

Cicim aylarının büyüsü ortadan kalktı, karnındaki kelebekler yok oldu ve heyacan azaldı. Bir ilişki içinde olmak, bizi yükselten bir hayat arkadaşına sahip olmak anlamına gelir. Sen nasıl hissediyorsun? Mutsuz, umutsuz, depresif, yorgun? Veya anlaşılmadığını düşünüyorsun? Hayat arkadaşınızın sizi güldürmekten çok ağlattığını anladığınız anda, ilişkiyi sorgulamak meşrudur... Ama gemileri yakmadan ve çekip gitmeden önce, bilin ki çözümler de mümkün! İlişkimde mutlu değilim, ne yapmalıyım diye soruyorsan doğru yerdesin.

Romantik ilişkilerde şiddetsiz iletişim nasıl kullanılır?

Birbiriyle çelişen tartışmaları, eleştirileri, küçümseyici ifadeleri, karşı saldırıları veya kaçışları önlemek için sağlıklı iletişim kurmak çok önemlidir. Söz konusu seçilmiş romantik partneriniz ile anlaşmazlıklar ve yanlış anlamalar olunca boşvermek çok daha zor olup meseleler de çok daha çeşitli hale gelebilir. Peki bir çift olarak birbirinizle konuşmayı nasıl öğrenirsiniz? İlişkinizin yıpranmaması için şiddetsiz iletişim, mutlu bir çiftin anahtarı sayılabilir.

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya uyumadan önce size eşlik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i kaçırma! 

#3 | Algı yönetimi nedir? Uydumculuk psikolojisi ve soru sorma becerisi #algı #ikna #sorgulama

Ekim 2022 · RDV Coaching | Wengood

29:12

🎥 Youtube

Aslı ile Yoga seansları!

🎥 Youtube

Mentor Özlem Şen ile RDVCoaching serisi 

Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşarak hangi konularda içerik istediğini söylemeyi unutma!

Ayrıca: En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları için; 

Instagram📸

📍Pinterest