INFJ kişilik özellikleri | INFJ ler nasıl olur?

tarihinde Damla , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Myers briggs kişilik tiplerini daha önce duymuş muydunuz? MBTI kişilik testi sonucunda sahip olduğunuzu öğrenebileceğiniz 16 kişilik tipinden biri olan INFJ 'ler dünya nüfusunun en nadir görülen kişilik tipleri olmaları açısından da oldukça merak konusu! INFJ kişilik nedir? INFJ kişilik özellikleri nelerdir? INFJ kişiliğin zayıf ve güçlü yanları nelerdir? Özetle, INFJ kişilik tipine sahip olmak neye benziyor, detaylıca açıkladığımız pratik ve eğlenceli bir içerik sizi bekliyor!

INFJ kişilik özellikleri | INFJ ler nasıl olur?
Özet

📃 INFJ kişilik nedir? 

INFJ'ler, Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI) tarafından tanımlanan 16 farklı kişilik tipinden biridir. MBTI, insanları dış dünyayı nasıl algıladıklarına ve karar verme davranışlarını etkileyen şeylere göre 16 farklı kategoriye ayıran, ve oldukça yaygın olarak kullanılan bir kişilik testidir. Carl Jung’ın “Psikolojik Tipler Teorisi”ne dayanan bu test, Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers, 1940'lı yıllarda geliştirilmiştir. INFJ kişilik, ↘️Diplomatlar grubunda yer alır ve Savunucu kişilik olarak da geçer. 

MBTI görsel

INFJ misin? Eğer öyleyse, baştan söyleyeyim mükemmel bir arkadaşsınız ve diğer insanlarla anlaşmak konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. INFJ'ler nüfusun sadece %1-ila 3'lük kısmını oluşturur ve yaratıcılıkları, içgörüleri ve derin empati duygularıyla kendilerini belli ederler. INFJ' nin güçlü ve zayıf yönleri ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurdukları dahil olmak üzere her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

👩‍⚖️ INFJ kişilik özellikleri (Savunucu) 

INFJ kişilik özellikleri görsel

INFJ'ler, her birimiz gibi, onları oldukları kişi yapan benzersiz kişilik özelliklerine sahiptir. INFJ'nin açılımı, içe dönük, sezgisel, hisseden ve yargıcı kişilik olarak geçer. Bunların her birine temel INFJ kişilik özellikleri diyebiliriz. Tek tek açalım...

İçe dönük

INFJ'ler içe dönük olma eğilimindedir ve yalnız veya küçük gruplarla vakit geçirmeyi tercih eder. Sosyalleştikten sonra yeniden şarj olmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirler ve daha sessiz, daha sade ortamları tercih edebilirler. 

Sezgisel

INFJ'ler kararlarını ve eylemlerini yönlendirmek için sezgilerine ve içgüdülerine güvenirler. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair güçlü bir sezgiye sahip olabilirler ve etraflarındakilerin daha derindeki motivasyonlarını ve duygularını hissedebilirler. Bu durum diğer insanları kolaylıkla anlayabilmesini sağladığı gibi aşırı duygusallık ile de sınanmalarına yol açabilmektedir. 

👉 Aşırı hassas kişiliği avantaja çevirmek!

Hisseden

INFJ'ler empati yeteneğine sahiptirler ve başkalarının duygularına duyarlıdırlar. Genellikle kişisel değerlere ve ilişkilere güçlü bir vurgu yaparlar ve yüzleşme veya çatışma konusunda zorlanabilirler. 

Yargıcı

INFJ'ler yapı ve organizasyonu tercih eder ve genellikle hayata karşı kararlı ve organize bir yaklaşıma sahiptir. Bu onları, son derece sadık, ve istikrarlı insanlar yapar. Hedefleri hakkında net bir anlayışa sahip olabilirler ve güçlü bir amaç duygusuyla hareket edebilirler. Bu yönleri o kadar kuvvetlidir ki, büyük resmi görür ve ona değer verirler. 

INFJ nasıl olur? | 🛠️ Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

➕ INFJ kişiliğin güçlü yönleri

INFJ'ler, aşağıdakileri içeren birçok güçlü yönleriyle bilinir:

Derin empati yeteneği

INFJ'ler son derece empatik ve şefkatlidir ve genellikle başkalarının duyguları ve motivasyonları hakkında sezgisel bir anlayışa sahiptir. Bu onları mükemmel dinleyiciler ve danışmanlar yapar ve genellikle arkadaşları ve aileleri tarafından duygusal destek için aranırlar. 

👉 Empati nedir, ne işe yarar? Empati kurmak ne demek?

Yaratıcılık

INFJ'ler son derece yaratıcıdır ve genellikle sanatsal arayışlara çekilir. Sorunlara orijinal fikirler ve yaklaşımlar bulmakta iyidirler ve zorluklara yaratıcı çözümler bulma becerisine sahiptirler.

Derin içgörü

INFJ'ler içe dönük ve sezgiseldir ve genellikle kendilerini ve kendi motivasyonlarını güçlü bir şekilde anlarlar, bu yüzden kendini sorgulama pratiğini çok iyi uygularlar. Ayrıca başkalarının gözden kaçırabileceği kalıpları ve bağlantıları görebilirler ve insan deneyimine dair derin içgörüler edinebilirler. Büyük resmi varsa mutlaka bir INFJ kişiliğe sahip arkadaşınızla değerlendirin derim! 

Güçlü amaç duygusu

INFJ'ler güçlü bir amaç ve anlam duygusuyla hareket ederler ve genellikle dünyada olumlu bir fark yaratmak için motive olurlar. İnançlarına ve değerlerine derinden bağlıdırlar ve genellikle hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaya isteklidirler. INFJ 'ler kendilerini kolaylıkla çalışkan birer iş gücü ve takım arkadaşı olarak tanıtabilir.  

➖ INFJ kişiliğin zayıf yönleri 

Tüm kişilik tipleri gibi, INFJ'lerin de kendi zayıf yönleri vardır. Bunlar şunları içerir:

Kendilerini ifade etmede zorluk

INFJ'ler bazen düşüncelerini ve duygularını, özellikle de kendi bakış açılarını anlamayan veya paylaşmayanlara iletmekte zorlanabilirler. Fikirlerini iletmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilirler ve başkaları onları anlamadığında hüsrana uğrayabilirler. Herkesin iyi olmasını isteyen kişilikleri hayır diyememe veya istemediği halde başkalarını memnun etmek adına eylemlerde bulunma eğiliminde olmalarına neden olur. 

Eleştiri kaldıramama

INFJ'ler hassastır ve genellikle eleştiriyi kişisel olarak alırlar. Kendilerinden şüphe duymakla mücadele edebilirler ve olumsuz geri bildirimlerden kolayca zarar görebilirler. Bu noktada özgüvenleri üzerinde çalışmaları gerekebilir. 

👉 İşyerinde eleştiri ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Eleştiri kaldırma

👉 Özgüven artıracak 5 basit ve etkili ipucu

Yüzleşmek istememe

INFJ'ler uyumu tercih eder ve çatışma veya yüzleşmeyle başa çıkmakta zorlanabilirler. Uzun vadede sorunlara yol açabilecek olan barışı koruma çabasıyla zor konuşmalardan veya durumlardan kaçınabilirler.

👉 Tartışmadan kaçmak: kaçınma davranışı benliği sindirince...

Mükemmeliyetçilik

INFJ'ler mükemmeliyetçi olurlar ve kendileri ve başkaları için yüksek beklentileri olabilir. Bu, işler planlandığı gibi gitmediğinde hayal kırıklığı veya hüsrana uğrama duygularına yol açabilir ve ayrıca INFJ'lerin görevleri devretmesini veya işleri kendi yöntemleriyle yapmaları için başkalarına güvenmesini zorlaştırabilir. Bu durum da onlara belirsizliğe karşı hassasiyet, stresli kişilik ve tükenmişlik hissi ile geri dönebilir. 

👫🏻 INFJ kişilik ve ilişkiler

INFJ'ler sıcak ve sevecen doğalarıyla tanınırlar ve genellikle başkalarıyla derin ve anlamlı bağlar kurarlar. Özgünlüğe değer verirler ve genellikle gerçek ve samimi insanlara çekilirler. INFJ'ler ayrıca mükemmel dinleyicilerdir ve genellikle etraflarındakilere duygusal destek ve rehberlik sağlarlar.

INFJ'ler bu kadar sıcak olmasına rağmen dışarıdan sessiz ve soğuk görünebilir. Yeni insanlara veya durumlara ısınmak için zamana ihtiyaç duyabilir. Havadan sudan konuşmakta zorluk çekebilirler ve daha derin bir düzeyde bağlantı kurmalarına izin veren derinlemesine konuşmaları tercih edebilirler. INFJ'ler ayrıca büyük kalabalıklar veya gürültülü, kaotik ortamlarla mücadele edebilir ve sosyalleştikten sonra yeniden şarj olmak için zamana ihtiyaç duyabilir. Sohbet etme becerileri üzerinde çalışarak bu yönlerini güçlendirebilirler. 

INFJ'ler vücut dilini ve sözel olmayan ipuçlarını okumada iyi olma eğilimindedirler ve bu yeteneği genellikle başkalarını anlamak ve onlarla bağlantı kurmak için kullanırlar. Birinin üzgün olduğunu veya desteğe ihtiyacı olduğunu hissedebilirler ve genellikle ihtiyacı olanlara yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya isteklidirler. Bu anlamda sağlıklı ilişkiler ve sağlıklı iletişim onlar için çok zor değildir. 

INFJ kişilik kiminle anlaşır?

INFJ kişilik tipi, diğer kişilik tipleriyle farklı şekillerde iletişim kurabilir. Ancak genellikle aşağıdaki tiplerle iyi anlaşırlar:

  • ENFJ kişilik: ENFJler de INFJler gibi duygusal, empati duygusu olan ve ilişkilere önem veren kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler ENFJlerle kolaylıkla anlaşır ve birbirlerine yardımcı olurlar.
  • INFP kişilik: INFPler de INFJler gibi içe dönük, anlayışlı, duygusal ve değerlerine bağlı kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler INFPlerle benzer düşünceleri paylaşabilir ve birbirlerine destek olabilirler.
  • INTJ kişilik: INTJler de INFJler gibi içe dönük, anlayışlı, düşünceli ve hedefe odaklı kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler INTJlerle etkileşim kurarken, ortak hedefler ve amaçlar üzerine fikir alışverişi yapabilirler.
  • ENTP kişilik: ENTPler de INFJler gibi yaratıcı, anlayışlı ve fikirlerine sadık kişilik tipleridir. Bu nedenle, INFJler ENTPlerle yenilikçi fikirler üzerine tartışma yapabilir ve birbirlerine yeni perspektifler kazandırabilirler.

Ancak, INFJlerin diğer kişilik tipleriyle de anlaşabileceğini unutmayın. Her kişilik tipinin benzersiz özellikleri vardır ve INFJler bu özellikleri anlayarak diğerleriyle nasıl iletişim kurduklarına göre değişebilir.

INFJ kişilik tipinin toksik özellikleri var mı?

Her kişilik tipi, potansiyel olarak toksik özellikler gösterebilir. INFJlerin potansiyel olarak gösterdiği toksik özellikler ise sayılması gerekse şunlar olabilirdi;

Aşırı derecede içe dönüklük, INFJlerin diğerleriyle iletişim kurma ve ilişki kurma konusunda zorluklar yaşamasına neden olabilirken diğer insanların onları yorumlama ve anlamasını zorlaştırabilir. INFJler duygusal kişilik tipleridir ve diğerlerinin duygularına çok duyarlıdırlar. Ancak, aşırı derecede duygusal olmak, INFJlerin objektif olma ve mantıklı karar verme konusunda zorluklar yaşamasına neden olabilir.

Ayrıca empati ve aşırı duygusallık zor anlarda bu yeteneklerin toksik bir şekilde kullanılması anlamına geldiğinde, INFJler diğerlerine duygusal manipülasyon yapma potansiyeline sahiptir. 

Son olarak, INFJler genellikle öfkeyi içlerine hapsederler ve diğerlerine yönelik öfkelerini ifade etmeyi tercih etmezler. Bu onların zaman kendi ile iletişimlerini bozabilir. Aniden sinirlenme ve öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Öfkeye kapılarak, diğerlerinin duygularını dikkate almayarak, kontrolsüz ve kırıcı şekillerde tepki verme riskine sahiptirler. 

👉 Öfke kontrolü bozukluğu | Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

🖋️ Yazar notu: hayat elindekileri en iyi şekilde değerlendirme sanatı

Kişilik testi çözmek ve kendini bir kişilik tipi ile değerlendirmek doğru şekilde kullanıldığında kendini tanımak ve kendi ile iletişimini güçlendirmek için harika araçlardır.

Bu makalede yer alan kişilik özellikleri sanmayın ki sizi tanımlıyor. Bu tip bilgiler kendine dair daha geniş ve derinlikli bir vizyonun olmasına yaramak için var. Yani kişilik tipleri eğilimlerinizi, sizi yönlendiren dürtüleri tanımlayabilmek ve bunlarla yaşam yolculuğunuzu nasıl inşa edebileceğinizi görmek adına araç olarak kullanılmalı.
 
Kendinizi tanıyın, güçlü ve zayıf yönlerinizle size ait olan her şeyi önce kabul etmek ve sevmekle başlayın. Kendinizle uyumlu bir hayat yaşayın!

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaleme alan Damla , Wengood yazarı

Kahkahası ile meşhur, hayatı olabildiğince tiye alan birisi... Sloganı: aslında çok basit... Ne istiyor: Herşeyin çok ciddiye alınmadığı ve hayat sevincinin esas alındığı bir dünya...

En yeni makaleler

Kendinden şüphe etmene neden olan 16 gaslighting cümlesi

Gaslighting, aşırıya kaçıldığında kurbanları gerçeklik algılarını sorgulamaya ve akıllarını kaybettiklerine inandıkları noktaya kadar zorlamaya iten bir duygusal manipülasyon biçimidir. Şimdi, bu duygusal istismar yöntemi romantik ilişkilerde sıklıkla ortaya çıksa da, yalnızca aşka özgü değildir. İş hayatı, arkadaş çevresi, akrabalar da farkında olmasa da bunu yapabiliyor. Gaslighting belirtilerini tespit etmek her zaman kolay değildir, çünkü bu bir tür gizli duygusal istismar olarak kalır. Bu yüzden sadece bir uyarı olarak, bunlardan herhangi birini duyarsanız, sınırlarınızı korumanız gerektiğini bilin.

Öz Bakım Nedir? | Psikolog Mine Yücel anlatıyor...

Mutluluk ve iyi hissetmek, doğrudan kendine iyi bakmayı bilmekten geçiyor. Kendine bakmak ise bütünsel bir vizyon ile mümkün. Öz bakım; zihin, beden ve ruh sağlığı ile ilişkilidir. Öz bakım nedir?, Öz bakım bileşenleri nelerdir? aşağıda detaylıca açıklıyor olacağım. Ayrıca öz bakımın her bir boyutundan bahsedip herbirine yönelik öz bakım aktiviteleri sıralayacağım.

Magnezyum takviyesi almak | Hangi magnezyum, nasıl kullanılır?

Son birkaç yılda popülerlik kazanan 💊 besin takviyesi listesine "magnezyum" ekleyin. Onlarca yıldır besin takviyesi koridorunun temel taşı olan MG, magnezyum vücudun 300' den fazla biyokimyasal reaksiyonunda yer alır ve sağlıklı kas ve sinir fonksiyonlarının gerekli bir mineralidir. Son zamanlarda, melatonine alternatif bir uyku ilacı veya COVID-19 salgını sırasında bağışıklık sistemini güçlendirmenin bir yolu olarak bir dizi sağlık amacı için kullanıldı ve "günlük olarak magnezyum takviyesi almak" merak edilir oldu. Magnezyum takviyesi alınmadan önce akla bir dizi soru geliyor! Hangi magnezyum takviyesi alınmalı? Hangi dozlarda, nasıl tüketilmeli? Hepsi kısaca bu içerikte!

Magnezyum eksikliğine ne iyi gelir? | Magnezyum eksikliği

Magnezyum, vücudunuzda en çok bulunan 4. mineral! Hem bedensel hem de ruhsal sağlığımız için gerekli bir mineral olan magnezyumun eksikliği nadir yaşanan bir durum değil. Peki magnezyum eksikliği nedenleri nedir?, Magnezyum eksikliği belirtileri nasıl ayırt edilir?, ve son olarak, Magnezyum eksikliğine ne iyi gelir? hepsi bu içerikte!

Kirpik besleyici en iyi yöntem: kirpik detoksu

Kirpik diplerinizde kalan göz makyajı kalıntıları kirpiklerinize zarar verir. Bakım ürünlerini düzenli olarak uygulamaya hangimizin zamanı var bilmiyorum, Bu yüzden, oldukça etkili ve doğal bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Güzellik ve bakım trendleri arasında bu ara kirpik detoksu uygulaması çok konuşuluyor. Temiz bir maskara fırçası, kirpik besleyici maskara tercih etmek gibi temel prensipler dışında kirpiklerinize iyi bakabilmek için çeşitli bakım ürünlerini, doğal yağları ve kirpik bakım yöntemlerini keşfetmek için aşağıya kaydırın!

Neden psikoloğa gitmeliyiz? | Psikolojik destek almak

Psikoloğa gitmeye karar vermekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. İster kaygı, ister anti sosyal davranış eğilimi, ister acı bir kayıp veya aşmakta zorlandığınız bir takım olumsuz deneyimler söz konusu olsun, psikolog bir çözüm olabilir. Modern yaşam çeşitli psikolojik zorluklarla emin olun her birimizi bazen yorabiliyor. Bu durumda iyi hissetmek için yardım almak istemek kadar doğal bir şey olamaz! Terapi sürecinde profesyonel bir çift göz, bir adım geri atmanıza ve hayatınıza veya kendinize daha sağlıklı ve objektif şekilde yaklaşabilmenize izin verecektir. Peki, hangi durumlarda psikoloğa gitmeliyiz?

Kafaya takmaya değmeyecek 8 şey | Mutlu olma sanatı

Mutluluk için en temel şey kendini tanımak, olduğun gibi kabul etmek ve kendinle uyumlu olmak! Bu yolda ilerleyebilmek için kafaya takmaman gereken şeyler var! Çünkü hayat bazı şeyleri önemsemek için çok kısa! Örneğin, başkalarının ne düşündüğü… Daha fazla önem vermediğim için çok daha iyi hissettiğim 8 şeyi sıraladım. Beni dinle, sal gitsin!

Bilişsel çarpıtmalar : Olumsuz otomatik düşünceler ve ruh sağlığı

Bazı düşünceler zihnimizde çarpık kodlandığında, sosyal ilişkiler, ruh sağlığı ve iyi hissetme hali olumsuz etkilenebiliyor. Yani bir türlü mutlu veya tatmin hissedemiyorsanız, psikolojide "olumsuz otomatik düşünceler" olarak da geçen bilişsel çarpıtma kavramını keşfetmeniz gerektiğine inanıyorum. Bilişsel çarpıtmalar; gerçeğin size doğru olmayan şekilde yansımasıdır. Ve bu yanlış yansıma sonucu kendinizi, içinde iyi hissetmediğiniz davranışlar veya tepkiler sergilerken bulabilirsiniz. İşlevsel kararlar verebilmek, düşünce hataları, otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtmalar veya bilişsel önyargılar nedir anlamak ve onları farkedebilmekle mümkün. Keyifli bir içerik sizi bekliyor!

Serotonin: mutluluk hormonu olarak bilinen hormon

Serotonin hormonu vücudumuzda kendiliğinden sentezlenen ve beyinde üretilen bir kimyasal maddedir. Bu kimyasal madde beyin tarafından üretilen sinyallerin sinir sistemindeki iletimini besleyen bir molekül. Bu yüzden, vücudumuzun çalışmasının koordinasyonunu sağlayarak, günlük hayatımızda ve düşüncelerimizde düzeni sağlamak için önemli bir rol oynuyor. Bu hormonun düşük veya yüksek seviyeler olduğu durumlarda fizyolojik veya psikolojik sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Serotonin hakkında bilmeniz gereken her şey bu içerikte!

Sarılmak nasıl hissettirir? Sarılınca salgılanan hormon!

Sarılma eylemi ve oksitosin hormonunun beden ve zihnimize etkilerini mı merak ediyorsunuz? Birini kucaklamak hem fiziksel sağlık hem de moral ve ruh sağlığı için birçok faydaya sahip! Bunun bilimsel açıklaması: sarılınca salgılanan hormon, "oksitosin hormonu". Sarılma anında bedenimizde ve zihnimizde neler olur? sorusuna keyifli bir içerikle cevap veriyoruz.

İyi hissetmek için sosyal medyada da sana eşlik edelim mi?

Psikologlar ve Koçlar ile buluşmalardan oluşan RDV Coaching serisini takip edin!

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya yerken, uyumadan önce veya sabah kahvaltıya eşlik etsin diye... Kendinle biraz kaliteli vakit geçirmek için koçlarla ve psikologlarla her hafta işlediğimiz konuları takip et!

Spotify üzerinden RDV Coaching serimizi Podcast şeklinde takip edebilirsiniz!

🎥 Youtube

Youtube'da boş boş dolanmaktan bıkanlara müjde! Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşmayı unutma!

RDVCoaching serisi video hali!

Ve daha fazlası... Örneğin; Aslı ile Yoga seansları

Ayrıca dergide olup bitenleri Instagram ve Pinterest üzerinden sürekli paylaşıyoruz!

Dergide neler olup bittiğini sosyal medya paylaşımlarımızdan da takip edebilirsin! En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları! Kısacası kız kardeşlerin asla kaçırmaması gerekenler!

Instagram📸

📍Pinterest