Psikolojik savunma mekanizmalar覺 nelerdir?

tarihinde Yudum , Wengood yazar覺 taraf覺ndan g羹ncellendi

Herhangi stresli bir durumdan ka癟覺nmak i癟in kendi kendinizi fark覺nda olmadan "kand覺r覺yor" olabilirsiniz. 襤nsanlar g羹ndelik hayatlar覺n覺 yaarken, psikolojik dengelerini koruyabilmek amac覺 ile 癟eitli psikolojik savunma mekanizmalar覺 kullan覺rlar. Bu savunma mekanizmalar覺 hali haz覺rda kiinin k繹t羹 duygu ve d羹羹ncelerden ka癟覺nmas覺n覺, daha az psikolojik gerilimler yaamas覺n覺 sal覺yor olsa da, sorunlar覺n as覺l kayna覺 da olabiliyor. Savunma mekanizmalar覺 egonun 羹zerindeki bask覺 ile baa 癟覺kabilmek i癟in oluturulmu d羹羹nce, tutum ve davran覺lard覺r... En yayg覺n 繹rnekleri ise; inkar veya yads覺ma, erteleme, bast覺rma, y繹n deitirme, yans覺tma, mizahlat覺rma, somatizasyon vb.

 Psikolojik savunma mekanizmalar覺 nelerdir?
zet

Psikolojide savunma mekanizmas覺 ne ie yarar? 

Savunma mekanizmalar覺, psikolojik bir kavramd覺r. Bizi (ego) korumaya odakl覺 ve rahat etmemize yard覺mc覺 olan zihinsel mekanizmalar bunlar. 襤nsan覺n temel kayg覺s覺 "k繹t羹 duygudan ka癟覺p hazza ulamak" olduundan, kii olumsuz duygular覺 y繹netmek yerine onlardan ka癟arak yaar. Bu ka癟覺 癟ou zaman d羹羹nce boyutunda gelitirdiimiz savunma mekanizmalar覺 ile ger癟eklemektedir. Bu mekanizmalar, psikolojik sal覺覺n zarar g繹rmesinin ve hayat覺n zorluklar覺n覺n 繹nlenmesinde, insanlar覺n duygusal s覺k覺nt覺lar覺n覺 azaltmas覺nda ve duygusal istikrar覺n覺 yani iyi hissetme halini koruyarak hayat覺n覺 kolaylat覺rmalar覺nda 繹nemli roller oynarlar. 

 
Savunma mekanizmalar覺 egonun 羹zerindeki bask覺 ile baa 癟覺kabilmek i癟in oluturulmu d羹羹nce, tutum ve davran覺lard覺r. Ego sorunlarla ba edemediinde savunma mekanizmalar覺na bavurur.

Savunma mekanizmalar覺n覺n, insanlar覺n k繹t羹 deneyimleri, duygusal travmalar覺, korkular覺 ve kayg覺lar覺 羹stesinden gelmelerine yard覺mc覺 olmas覺n覺n yan覺 s覺ra, insanlar覺n kendi kendine ve 癟evresindekiler ile aras覺ndaki ilikilere kar覺 olan tepkilerini de etkileyen zihinsel mekanizmalar olduunun alt覺n覺 癟izmek istiyorum.

Bu mekanizmalar, kiinin davran覺lar覺n覺n ve duygular覺n覺n kontrol羹n羹 salamaya yard覺mc覺 olur. G羹nl羹k hayatta, insanlar覺n savunma mekanizmalar覺n覺n 癟al覺mas覺n覺 fark etmeleri bu y羹zden 繹nemlidir. Bir kii, 癟evresindeki insanlarla veya kendisi ile ilgili olumsuz bir durumla kar覺lat覺覺nda veya kendini k繹t羹 hissettiinde, savunma mekanizmalar覺n覺 harekete ge癟irebilir. 

rnein, d羹nleme (Telafi). Okuldaki "癟irkin veya iman" k覺z覺n derslerinde 癟ok baar覺l覺 olmas覺 durumu, baar覺 ile 癟irkin olma durumunu telafi eder yada s羹rekli kul羹plerde bakan olur yada en ayk覺r覺 癟ocuk olabilir. 


Birey, savunma mekanizmalar覺n覺 bilin癟siz olarak kullan覺r. Savunma mekanizmalar覺 s羹rekli kullan覺l覺rsa anormal bir nitelik kazan覺r. Birey savunma mekanizmalar覺yla duyduu kayg覺y覺 azaltmaya ve tehdit alt覺ndaki benliini korumaya 癟al覺覺r. Ancak, bu mekanizma bireye ge癟ici bir fayda salar, ve kesin 癟繹z羹m getirmez.

Savunma mekanizmalar覺n覺n baz覺lar覺 olumsuz sonu癟lar verir! 

Savunma mekanizmalar覺n覺n baz覺lar覺 olumlu, baz覺lar覺 ise olumsuz sonu癟lar verir! G羹nl羹k yaamda, savunma mekanizmalar覺 insanlar覺n k繹t羹 hissetme riskini azaltmak i癟in kullan覺l覺r. Fakat bu mekanizmalar, insanlar覺n k繹t羹 duygular覺n覺n kayna覺n覺 deitiremez veya bunlar覺 癟繹zemez. Savunma mekanizmalar覺ndan baz覺lar覺n覺n arkas覺na s覺覺nan ve onlar覺 s羹rekli kullanan bireylerde 繹nce nevrozlar, sonra da psikozlar g繹r羹lebilir. 

rnein, inkar veya yads覺ma savunma mekanizmas覺, ger癟ein kabul edilmesinden ka癟覺nmak veya artlar覺n deimesini istemek i癟in kullan覺l覺r. Fakat bu mekanizma, ger癟ekleri kabul etmek veya 癟繹zmeyi geciktirebilir. 

K覺sacas覺 bir savunma mekanizmas覺n覺n yan etkisi, insan覺n k繹t羹 duygular覺n覺n ger癟ek kayna覺n覺 anlamas覺n覺 ve 癟繹zmesini engelleyebilir. Bunun yerine, kii davran覺lar覺n覺, d羹羹ncelerini ve tutumlar覺n覺 deitirmeye 癟al覺arak bu k繹t羹 duygular覺 bast覺rmaya 癟al覺覺r. Bu mekanizmalar, insanlar覺n k繹t羹 duygular覺n覺n kayna覺n覺 anlamalar覺na yard覺mc覺 olmak yerine, ger癟ek sorunu 癟繹zmeyi geciktirmekle kalmaz, 癟繹z羹m羹 daha da zorlat覺rabilir. 

Ayr覺ca, bu mekanizmalar, insanlar覺n doal duygular覺n覺n kontrol羹n羹 kaybetme riskini artt覺r覺r, 癟羹nk羹 bu durumlarda kii duygular覺n覺 bast覺r覺r veya 繹rtmeye 癟al覺覺r. Bu mekanizmalar, insan覺n ger癟eklikten ka癟覺nmas覺na, kendine olan sayg覺n覺n ve itaatin d羹mesine, sosyal ilikilerin olumsuz etkilenmesine ve hatta depresyon, anksiyete ve davran覺 bozukluklar覺na kadar 癟eitli olumsuz sonu癟lar覺 olabilir.

咯 Savunma mekanizmalar覺 nelerdir?

Savunma mekanizmalar覺m覺z覺 tan覺mak, olumsuz bir duygu hissettiimizde baz覺 davran覺lar覺m覺z覺 tan覺may覺 繹renmek i癟in gereklidir. Psikolojide en yayg覺n olarak kullan覺lan savunma mekanizmalar覺n覺n bal覺calar覺 unlard覺r: 

Ka癟覺nma

Ka癟覺nma mekanizmas覺 繹yle 癟al覺覺r: "Bu stresli durumdan m羹mk羹n olduunca ka癟覺yorum ". Yayg覺n olan davran覺 genellikle erteleme davran覺覺d覺r. Bununla birlikte, sorunun kendinden kaybolmad覺覺 a癟覺kt覺r, 癟羹nk羹 bundan ka癟覺nd覺覺m覺z i癟in sorunun kendisiyle ilgilenmeyiz. Ayr覺ca, bir 癟覺 gibi b羹y羹me riskini de ta覺r.

Birikmi e posta 繹rneinden devam edelim. Asl覺nda ne kadar iyi hissedersem o kadar 羹st羹ne gidebilirim. 羹nk羹 postalar覺m覺 kontrol etmedik癟e onun sorumluluu 羹zerimde bir y羹k olarak beni stres alt覺nda b覺rakmaya devam edecek 兩

Procrastination | Erteleme hastal覺覺 i癟in 5 癟繹z羹m

Yads覺ma - 襤nkar

襤nkar mekanizmas覺 genelde yas durumlar覺nda g繹zlemlenir. Bu mekanizma u ekilde 繹zetlenmitir: "Bunun ba覺ma gelmi olmas覺 imkans覺z". 儭Sevdiimiz birini kaybettiimizde, ya da zorland覺覺m覺z 癟ou konuda bunu yapabiliriz. 襤te bir noktada ka癟覺nman覺n 繹tesine ge癟iyor, ve tamamen inkar etme eilimde oluruz.

rnein,bir ii teslim etmek i癟in s覺n覺rl覺 bir s羹remiz var. Kendimizi iin iyi gittiine, bir ekilde hallolaca覺na ikna edip ile ilgilenmeyi tamamen reddedebiliriz. Bu tipik olarak inkar mekanizmas覺d覺r !

Mant覺a b羹r羹me - bahaneler 羹retme ( Rationalization )

Bu mekanizman覺n temel slogan覺 "Bu benim su癟um deil 癟羹nk羹 ..."d羹r . Ba覺m覺za gelen sorun i癟in bir dizi mant覺kl覺 sebep aramaya eilimli olabiliriz. Su癟luluk duygusu ve ondan ka癟覺nmak i癟in bire birdir. Sorumluluu 羹zerimize almamak i癟in d覺 etkenleri su癟lamaya y繹neliriz ama bu nedenle hatalar覺m覺za a癟覺k y羹reklilikle bakma ans覺n覺 kaybetmi oluruz. Psikoloji alan覺nda bir arat覺rmac覺 olan Saul McLeod, hatalar覺m覺z覺 kabul etmemek i癟in mant覺kl覺 sebepler aramam覺z覺n kendi yalanlar覺m覺za inanmaya kadar varabileceini iddia eder.

rnein bir randevuya ge癟 kald覺k ve bu tamamen bizim hatam覺z. Gerek癟elendirmek i癟in hemen bir bahane buluruz ve otob羹s羹m羹z羹n geciktiini s繹yleyebiliriz. 襤te asl覺nda tam burada tutars覺z davranm覺 oluruz 癟羹nk羹 asl覺nda bir 繹nceki otob羹s羹 de bekleyebilirdik.

Yer deitirme

ok rastlanan bir savunma mekanizmas覺 olan erteleme, olumsuz duygular覺m覺z覺 ertelemek i癟in gizli bir hedef yaratmay覺 kapsar ve buna bal覺 stresimizi de ertelemeye y繹neltir bizi. Tabiki 繹fkemizi ve endiemizi kontrol alt覺na almak 癟ok kolay deildir, fakat bunu nas覺l yapaca覺m覺z覺 繹renirsek her ey daha kolay olabilir ve kurduumuz ilikilerin toksik olma riskini ortadan kald覺rm覺 oluruz.

rnein y覺llard覺r, 繹fkemi bakalar覺na yans覺tarak kendimi asl覺nda bir olay yaad覺覺m an deil onu erteleyerek baka anlarda patlamaya ittim. bu genelde  ailem ya da eim olur. 襤 yerinde bir m羹teri can覺m覺 m覺 s覺kt覺? T羹m duygular覺m覺 i癟imde tutarak erteler, eve geldiimde sevdiim insanlara patlar覺m.

Bast覺rma ( Repression )

Hepimizin hayat覺nda akl覺m覺za geldik癟e bizi rahats覺z eden olaylar, insanlar, durumlar olmutur 乒 Zihnimiz haf覺zaya kar覺 bir gard al覺r ve bast覺rarak bizi rahats覺z eden hat覺ralardan uzak durmam覺za neden olur.

rnein,癟ocukluumuzda utand覺覺m覺z bir hat覺ra akl覺m覺za geldiinde bast覺rma mekanizmas覺 癟al覺abilir.   Bahsedilen deneyim o kadar travmatik olmutur ki, o hat覺ran覺n bizde yaratt覺覺 hislerden kas覺tl覺 olarak ka癟覺nmaya 癟al覺覺r覺z.

Kar覺t Tepki Gelitirme

Anna Freud bu durumu tersine inanma olarak ifade etmektedir. Bu mekanizmay覺 anlayabilmek zordur, 癟羹nk羹 duygusal a癟覺dan 癟ok karma覺k olabilir.  Birinin davran覺覺na kar覺 asl覺nda vermek istediimiz tepkinin tam tersini vermek gibi a癟覺klayabiliriz. Daha iyi anlamak i癟in bir 繹rnekle bakal覺m :

Diyelim ki k覺z kardeimizi k覺skan覺yoruz, ama bu duygunun g羹zel bir duygu olmad覺覺n覺n da fark覺nday覺z.Bu hissi elimizden geldiince bast覺r覺r ve davran覺lar覺m覺z覺 kontrol etmeye 癟al覺覺r覺z. Ona k覺skan癟l覺覺m覺z覺 hissettirmek yerine, fazla ilgi g繹sterir ve gereinden fazla yak覺nl覺k kurmaya 癟al覺覺r覺z.

Asl覺nda yapt覺覺m覺z hareket olumlu g繹r羹nse bile, bu duygu her zaman k覺skan癟l覺k olarak zihnimizde iaretlenir.

Gerileme ( Regression )

B羹y羹k bir endie ya da duygusal 癟at覺ma ile kar覺lat覺覺m覺zda zihnimizin verdii tepkidir. Daha iyi hissetmek i癟in 癟ok 繹nceki davran覺lar覺m覺za d繹nmeye 癟al覺覺r覺z. Bir 癟ocukken, ihtiya癟lar覺m覺z kolayca yerine getirilebiliyordu, o zaman o zamana d繹nelim gibi bir yakla覺m i癟erir.

Diyelim ki i yerinde 癟ok sorunlu bir durum var. Bu sorun bizi o kadar rahats覺z ediyor ki onu 癟繹zmek yerine hasta oluyoruz. B繹ylece evde yata覺m覺zda kalabilir ve bize ilgi g繹sterecek insanlar覺n sevgisine kolayca ula覺p kendimizi 覺martabiliriz

Yans覺tma ( Projection ) 

Yans覺tma asl覺nda basit 癟al覺an bir mekanizmad覺r. Biri hakk覺nda hissettiimiz eyleri, o kiiye yans覺tmak yerine baka bir ilikimize yans覺t覺r覺z.  te yandan, yans覺tma mekanizmas覺n覺 s覺k s覺k kullanmam覺z kendimize olan g羹venimizin k覺r覺kl覺覺na iaret eder.

rnein ciddi bir hastal覺k i癟in tedavi alt覺nday覺z. Agresif veya eletirel olarak etraf覺m覺zdaki t覺bbi ekip hakk覺nda bir korku gelitirebiliriz ve bu endie hissini 癟evremizdeki baka insanlara yans覺t覺r覺z ve onlara sinirlenebiliriz.


Bu birey savunma mekanizmalar覺n覺 ba覺覺kl覺k sisteminin ana elemanlar覺 olarak d羹羹nebiliriz 仁. Fakat psikolojik savunma mekanizmalar覺n覺n bunlarla s覺n覺rl覺 olduu kabul edilemez.

rnein; Farkl覺 d羹羹nceleri veya hayat覺m覺z覺n b繹l羹mlerini ay覺rmaktan oluan BLNME veya olumsuz davran覺lar覺 olumlu noktalarla doldurarak DNLEME (TELAF襤 ETME). M襤ZAHLATIRMA ( HUMOUR) veya AKAYA VURMA, ayn覺 zamanda stresli veya utan癟 verici bir durumu etkisiz hale getirmesi ad覺na 繹nemki bir savunma mekanizmas ifade etmektedir. KEND襤NE YNELTME, ZDE襤M KURMA, kiilerin olumsuz durumlardan korunmak i癟in bavurduu dier mekanizmalar覺.

Herhangi bir psikolojik destek ile bu mekanizmalar覺 bir profesyonel yard覺m覺 ile fark覺na varmaya da 癟al覺abilirsiniz. BDT (Bilisel Davran覺癟覺 Terapi) ve daha bir 癟ok terapi y繹ntemi ile basit癟e kendinize gittik癟e daha hakim hissetmeye balayabilirsiniz. 


Bu makaleler de ilgini 癟ekebilir; 

Psikolojim bozuk mu? Nas覺l anlar覺m? Ne yapmal覺y覺m?

Kendinden 羹phe etmene neden olan 16 gaslighting c羹mlesi

Maslow'un ihtiya癟lar piramidi 

Yazar notu: savunma mekanizmalar覺n覺 bireylerin kendi hikayeleri belirliyor

Hepimizin savunma mekanizmalar覺 vard覺r ve bu gayet sal覺kl覺 bir d羹rt羹!

Ancak dikkatli olmal覺y覺z 癟羹nk羹, bu d羹rt羹ler bazen i hayat覺m覺za, ailemizle olan ilikimize veya romantik ilikilerimize zarar verebilir.. Sal覺kl覺 iletiim kurmam覺z覺 engelleyebilir.

襤likilerinizde gerginliklere neden olan bir davran覺 tekrar覺 fark ettiyseniz ve bundan kurtulmak istiyorsan覺z, savunma mekanizmalar覺n覺z覺 anlamak ve daha sal覺kl覺 ilikiler kurmak i癟in psikolog desteine bavurabilirsiniz.

"KEND襤N襤 D襤NLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN 襤MD襤, BALA..."
#BornToBeMe

Kaynak

Psikoloji S繹zl羹羹, 2018, Savunma Mekanizmalar覺

McWilliams N., (2013). Psikanalitik Tan覺, Klinik S羹re癟 襤癟inde Kiilik Yap覺s覺n覺 Anlamak, Psychoanalytic Diagnosis, (Kalem E, ev.), (癟羹nc羹 Bask覺), 襤stanbul: 襤stanbul Bilgi niversitesi Yay覺nlar覺.

Kaleme alan Yudum , Wengood yazar覺

予Hayat覺m覺 fiziksel ve zihinsel harekete adad覺m. 儭Yazmay覺, 苓羹羹nmeyi, okumay覺 ve arat覺rmay覺 癟ok seviyorum. 綾儭Kedim ve yoga mat覺m vazge癟ilmezim.

En yeni makaleler

50 soruluk arkadal覺k testi | Arkada覺n覺 ne kadar tan覺yorsun?

Arkada 癟evremiz bizim i癟in 繹nemli bir sosyal destek alan覺n覺 oluturuyor. Arkadalar覺n seni ne kadar tan覺yor? Veya sen arkada覺n覺 ne kadar tan覺yorsun? Hi癟 merak ettin mi? Arkadal覺klar覺n覺z覺n ne durumda olduunu 繹renmek veya birbirinizi daha iyi tan覺mak i癟in 癟ok etkili ve elenceli bir y繹ntem var: Arkada覺n ile birbirinizi yeniden kefetmek ve yeniden ba kurmak i癟in 50 soruluk arkadal覺k testi ile tan覺覺n! Ayr覺ca, arkadalarla paylamak i癟in m羹kemmel bir test!

Hayal k覺r覺kl覺覺 yaamaktan korkmak (benim hikayemden notlar)

Hayal k覺r覺kl覺覺na uramaktan korkuyorum. Baar覺s覺z olmaktan korktuum i癟in hi癟bir ey yapm覺yorum. Ya da i癟im rahat bir ekilde hi癟bir ey yaayam覺yor, andan ve hayattan keyif almak konusunda kendimi sabote etmekten vazge癟emiyorum. 襤nsanlar覺n bana bak覺 eklini saplant覺 haline getiriyor ve kendim olmakta zorlan覺yorum... Peki hayat覺n bir rekabet olduunu kim s繹yledi? Her ekilde m羹kemmel olmak zorunda m覺s覺n? Bir ad覺m geri atarak, 繹zg羹ven kazanarak ve zihnimi tekrar d羹zenleyerek hayal k覺r覺kl覺覺na uramaktan korkma eilimine bir son vermek m羹mk羹n. Benim hikayem 繹yle

Narsist d羹zelir mi? Bir narsist deiebilir mi?

Narsist bir insanla tan覺覺p onu sevmi bulunduysan覺z, muhtemelen yukar覺daki soru akl覺n覺zdan ge癟iyordur. Narsist kiilik bozukluu tan覺s覺 olan insanlar empatiden yoksundur, kendisini bakalar覺ndan 羹st羹n g繹r羹r. Bu durum, narsistlerle yak覺n iliki kuran dier insanlar覺 ruh sal覺覺 ve duygusal olarak y覺pratabilir. Ger癟ek u ki, narsistik kiilik bozukluu olan bir insanda, toksik 繹zellikler o kadar derinlere ilemitir ki, deime ve daha iyi insanlar olma ihtimalleri yoktur. Bir narsistin deiemeyecek olduunu kabul etmek, ve kiinin kendine bunu itiraf etmesi, kendi psikolojik sal覺覺 i癟in olduk癟a 繹nemlidir.

儭 Narsist insan覺 tan覺mak i癟in bu iaretlere dikkat edin!

Patronunuz, einiz, veya sevdiimiz bir yak覺n覺m覺z... G羹n gelir hepimiz narsist bir sapk覺nla kar覺laabilir ve y覺k覺c覺 bir sarmal覺n i癟ine 癟ekilebiliriz. Peki kimdir bu narsistler? Onlar覺 nas覺l tan覺yabiliriz? 襤te 癟evrenizdeki narsist biri varsa tespit etmek i癟in 10 iaret!

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hakk覺nda bilmeniz gerekenler

Ben OKB olan insanlar aras覺nda deilim, ancak bu olduk癟a yayg覺n bir hastal覺k. T羹rkiyede b羹y羹k toplum kesimlerinde yap覺lan arat覺rmalarda OKB'nin her 100 kiiden 2-3'羹nde g繹r羹ld羹羹 saptanm覺. Obsesif komp羹lsif bozukluk sahibi deilim fakat, sevdiim bir yak覺n覺m ile bu s覺nav覺 beraber verince, bir yaz覺 kaleme almak istedim. Endieleri nedeniyle, bir tak覺m eylerin uzun s羹re tak覺nt覺l覺 bir ekilde kafas覺n覺 megul ettiine ahit oldum. OKB'yi tan覺mlayan ey ite budur, bu hislere neden olan anksiyete ve ataklar覺. Peki OKB nas覺l tedavi edilir? Obsesif Kompulsif Bozuklua neler sebep olur? Hadi a癟覺klayal覺m!

Kendini s覺n覺rlamana neden olan inan癟 kal覺plar覺 | TOP15

"Ben zaten 繹yleyim", "Ben zaten b繹yleyim", "Ben yapamam...", Benden olmaz色 Kendi kendini sabote etmene neden olan s覺n覺rlay覺c覺 d羹羹nceler, ger癟ek potansiyelini k羹癟羹msemene neden olur. Kendine farketmeden koyduun bu s覺n覺rlar, 繹z motivasyonunu ve kendini ger癟ekletirme giriimlerini engeller. K覺sacas覺, kendin olman覺 engeller. Herkesin deneyimi kendine, ama s覺n覺rlay覺c覺 d羹羹nce kal覺plar覺 az 癟ok ayn覺. En yayg覺n 15 s覺n覺rlay覺c覺 d羹羹nce ve inan癟lar覺 kendinizden uzak tutmak i癟in 繹nce fark覺na var覺n.

Varolusal sanc覺lar : Rahat atlatmak i癟in yard覺m almaktan 癟ekinme

Hayat覺n bir noktas覺nda anlam覺 ve amac覺 aramaya balamak. Varolusal bir sanc覺 yaamak i癟in illa 30 ya sendromunun gelmesini beklemeniz gerekmiyor maalesef, ergenlik desem, lise s覺ralar覺 desem... G繹z羹n羹zde canland覺 m覺? Varolusal sanc覺lar s覺ras覺nda her eyi sorgulamak m羹mk羹n: romantik ilikileri, i hayat覺n覺 ve hatta yaad覺覺n覺z evi, neredeyim? ne yap覺yorum? Kendini sorgulamak ve hayatla ilgili t羹m bu sorular覺 sormak sizi, kararlar almaya ve her eyi deitirmeye y繹neltebilir. Peki neden bu sanc覺lar覺 ya覺yoruz? Ve varolusal sanc覺lar覺n nas覺l 羹stesinden gelebiliriz?... bunlar覺 konual覺m!

Yas tutan birine ba sal覺覺 mesajlar覺 | Taziye mesajlar覺

Yaam 繹yle yarat覺lm覺t覺r ki sonunda hep bir son/balang覺癟 vard覺r. Doadaki tomurcuklar gibi d繹ng羹m羹z, devir daim mi, bilmiyorum ama ne yaz覺k ki 繹l羹m bizi sevdiklerimizden ay覺rabiliyor. Geride kalanlara ne diyeceini bilmek zor. Yak覺n覺 vefat eden birine nas覺l ba sal覺覺 dilenir? Kelimeler bazen kifayetsiz hissettirse de g羹癟l羹d羹r. Bir ac覺y覺 dindirmiyorsa da en az覺ndan biraz olsun yat覺t覺rabilir. S覺radan bir ba覺n saolsun yerine 癟ok daha i癟ten, doal ve samimi taziye mesajlar覺 繹rnekleri ba sal覺覺 dileklerinizi iletmek i癟in size yard覺mc覺 olabilir.

Toksik romantik ilikilere dair 10 k覺rm覺z覺 癟izgi

Toksik bir iliki asl覺nda sinyallerini tan覺ma veya flirt aamas覺nda veriyor. Bu y羹zden toksik bir ilikiye balamamak i癟in tehlikeli sinyallerin bir listesini yapal覺m dedik. 襤癟inde bulunduun ilikinin toksik olduunu g繹steren 10 k覺rm覺z覺 癟izgi!

襤likimde mutsuzum, ne yapmal覺y覺m?

Cicim aylar覺n覺n b羹y羹s羹 ortadan kalkt覺, karn覺ndaki kelebekler yok oldu ve heyacan azald覺. Bir iliki i癟inde olmak, bizi y羹kselten bir hayat arkada覺na sahip olmak anlam覺na gelir. Sen nas覺l hissediyorsun? Mutsuz, umutsuz, depresif, yorgun? Veya anla覺lmad覺覺n覺 d羹羹n羹yorsun? Hayat arkada覺n覺z覺n sizi g羹ld羹rmekten 癟ok alatt覺覺n覺 anlad覺覺n覺z anda, ilikiyi sorgulamak merudur... Ama gemileri yakmadan ve 癟ekip gitmeden 繹nce, bilin ki 癟繹z羹mler de m羹mk羹n! 襤likimde mutlu deilim, ne yapmal覺y覺m diye soruyorsan doru yerdesin.

Spotify

襤e gidip gelirken, y羹r羹y羹e 癟覺karken, yemek yaparken veya uyumadan 繹nce size elik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i ka癟覺rma! 

Youtube

Asl覺 ile Yoga seanslar覺!

Mentor zlem en ile RDVCoaching serisi Youtube'da da devam ediyor olacak! 

Kanala abone ol , bildirim zilini a癟 ve tabii, videolar覺 beenmeyi ve bize yorumlardan ulaarak hangi konularda i癟erik istediini s繹ylemeyi unutma!

Ayr覺ca: En sevilen i癟erikler, g羹nl羹k mutluluk, destek ve motivasyon dozlar覺 i癟in; 

Instagram

Pinterest