Montessori eğitim yontemi nedir? Nasıl uygulanır?

tarihinde Yudum , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Jeff Bezos ve okul öncesi çocukların ortak noktası nedir? 2018'de e-ticaret kralı, düşük gelirli Montessori anaokullarını finanse etmek için 1 milyar dolar taahhüt etti. Bilmiyor olabilirsiniz, ancak Google®'ı kuran birçok teknoloji devi, ünlü sporcular, müzisyenler ve aktivistler ve Bezos'un kendisi de Montessori eğitimi aldı. Montessori'nin ne olduğu ve bu eğitim yaklaşımını benimsemenin potansiyel artıları ve eksileri hakkında daha fazla bilgiye erişmek için okumaya devam edin.

Montessori eğitim yontemi nedir? Nasıl uygulanır?

Montessori Metodu nedir?

Montessori Metodu, 1900'lerin başında Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir eğitim yaklaşımıdır. Dr. Montessori, eğitim felsefesini çocukları doğal ortamlarında gözlemleyerek geliştirmiştir. Montessori eğitim methodu, tüm çocukların doğal bir öğrenme arzusu olduğuna ve onlara çevrelerini keşfetme ve yeni şeyleri kendi hızlarında keşfetme özgürlüğü verilmesi gerektiğine inanıyor. 

Montessori eğitim yaklaşımında hareket ve bilişsel gelişim, seçim ve kontrol, merak ve ilgi, dışsal ödüllerden kaçınma, akran etkileşimi, somuttan soyuta bağlamda öğrenme gibi ilkeler üzerine çocuğa bir öğrenmeyi teşvik eden bir çevre düzenlenir. Çevre ve düzen, öğretmen ve yetişkin etkileşimi ile desteklenir. 

Montessori mantığı 

Montessori yöntemi üç ana ilkeye dayanmaktadır: Çocuğa saygı, hazırlanmış ortam ve özel materyallerin kullanımı. Montessori sınıfında çocuklara hareket etme ve keşfetme özgürlüğü verilir. Ayrıca yeni kavramları öğrenmelerine yardımcı olan özel olarak tasarlanmış oyun ve materyallerle çalışma desteklenir. 

Montessori eğitimi genellikle fazla müsamahakar ve kaotik olduğu için eleştirilir. Ancak, Montessori sınıfları aslında çok düzenli ve yapılandırılmıştır. Öğretmenin rolü, öğrenme için materyalleri ve fırsatları sağlamaktır, ancak nasıl öğrenmek istediklerini seçmek çocuğa kalmıştır. Bu uygulamalı öğrenme yaklaşımı, çocukların kendi hızlarında gelişmelerine ve onlar için en iyi şekilde öğrenmelerine olanak tanır.

"Eğitim,birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade,çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesi ile ilerleyen,doğal bir süreçtir " Maria Montessori

🛠️ Montessori eğitiminin 8 temel ilkesi

1. Çocuğun doğasına saygı

Montessori eğitimi ilkeleri içinde en değerlilerinden biri kesinlikle çocukların doğasına saygı duymaktır, aslında geri kalan ilkeler de bu temel üzerine inşa edilmiştir. Tarihsel olarak, María Montessori, reşit olmayanları yalnızca bilgi kapları olarak görmeyi bırakan ilk eğitimcilerden biriydi. Onun felsefesi, çocuğu, keşfetme, yönlendirme, merak etme ve oyun yoluyla kendi yöntemleriyle doğuştan öğrenme kapasitesine sahip bir birey olarak desteklemek!

Bu eğitici düşünceyi günümüze taşırsak ve refleks olarak düşünürsek, bir yetişkinin küçüğe saygısı ile küçüğün yetişkine saygısı arasında bir fark olmalı mı? Bu bağlamda, toplumumuz (mutlaka ev içinde değil) yetişkin merkezli olma eğilimindedir, yani küçüklerin harika iç dünyasına yeterince yer veya değer verilmez.

Gerçekten iletmemiz gereken mesaj, tüm insanlara saygılı davranmaktır. Bu nedenle çocukları hem gösterdikleri saygıya hem de gördükleri saygıya eşit şekilde dahil etmek esastır . Bunu yaparak, başkalarına karşı anlayışlı ve nazik olmayı öğrenecek olan onlar için harika bir rol model olacağız. Aynı zamanda özgüvenlerini pekiştirecek ve onlara değerli olduklarını ve saygıyı hak ettiklerini öğreteceğiz.

🔗 Çocuğa sevgi göstermenin yolları: şefkat dili, Psk. Esra Orçunlu

2. Çocukların hareket etmeye ihtiyacı var

"Bırakın çocuklar kirlensin, dışarı çıksınlar, doğayla iç içe yaşasınlar ve doğayla öğrensinler."

Hareket düşünceyle yakından bağlantılıdır, onu yönlendirir ve karşılığında düşünce öğrenmeye yol açar. Şimdi, teknolojinin önünde hiç olmadığı kadar hareketsiz zaman geçiren çocuklar varken, bu prensibi dikkate almalıyız. Hareket bir zorunluluktur, zihnin gelişimi onunla bağlantılıdır; hareket olmadan ilerleme veya zihinsel sağlık olmaz.

Hareketin amacı, Dr. Montessori'nin sözleriyle, "dünyanın tüm yaşamına ve ruhsal ve evrensel ekonomisine hizmet etmektir", bu nedenle zihinsel yaşam, fiziksel yaşamdan ayrı düşünülmemelidir.

Çocukların hareket özgürlüğü ile çevrelerini keşfetmelerine izin vermek, onların bilme arzusunu teşvik eder ve bu ilgi sayesinde bilgi alırlar. Sevdikleri bir şey bulduklarında, onları tekrar harekete geçiren yaratıcı enerji doğar ve bu şekilde kendilerini tanır ve inşa ederler.

🔗 Çocukları Ekrandan Uzak Tutmak için 7 ipucu

🔗 Dijital çağda ebeveyn olmak, Psk. Esra Orçunlu 

3. Özgürlük ve öz yönetim 

"Çocuklar özgür olduklarında, kendilerini kontrol etmeyi bilirler ve bu, esenlik ve özgüven üretir."

Montessori yöntemi için özgürlük ve disiplin el ele gider, ancak otoriter bir şekilde değil, özünde teşvik edilir. Çocuk (düşünce, eylem ve ifadeden) özgür hissettiğinde, içsel potansiyeli onu harekete geçirir. İçlerinde sorumluluk oluşturan iradeye sahip olmayı öğrenirler. 

Ebeveynlikte, bu nokta özellikle zorlayıcı olabilir, çünkü kültürel olarak çocuklara bir sonuca ulaşmak için her zaman talimatlar (emirler) verilmesi gerektiği inancına alışkınız, ancak hiçbir şey gerçeklerden daha fazla olamaz. İnsanlar içsel seçim kapasitelerini, öğrenme özgürlüğümüzü asla kaybetmezler, bu nedenle çocuklara rehberlik ederken "Uyum" çok önemlidir , çünkü sadece onlar öğrenmeyi nereden alacaklarını... sözlerimizden veya davranışlarımızdan seçeceklerdir.

4. Kişisel ihtiyaçları farkında olma 

"Derin öğrenmeye ulaşmanın en iyi yolu, her çocuğun kişisel çıkarından geçer." 

Anlama ve konsantrasyonlarını geliştirmenin yanı sıra sevdikleri şeyleri keşfetmelerine izin vererek, bağımsızlık ve irade geliştirin. Çocuklar kendi gelişimlerinin baş kahramanı olurlar, kendi hızlarını ve öğrenme tarzlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, özgüvenlerini ve iç disiplinlerini öğrenirler. Olmayı istemek ve olmak zorunda olmamak için bilişsel ve yapıcı yeteneklerini keşfederler ! Hayatta da arzuladığımız şey bu değil mi?

Çocuğun kendi gelişim yolunu takip etmesi için özgürlüğe ihtiyacı vardır, ancak her zaman ihtiyaçlarına uygun seçimler yapabileceği hazırlanmış bir ortamda. Hazırlanmış bir ortamda serbest seçimler yapabilmek! 

🔗 Çocukların duyguları da gerçektir, Psk. Esra Orçunlu

5. En iyi ödül içseldir

"Bir başarısızlık olarak değil, bir öğrenme yolu olarak başarılarından keyif almalarına ve hata yapmayı deneyimlemelerine izin vermek, iyi bir özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardımcı olur."

Montessori yöntemindeki hata kontrolü, çocuğun hatalarını ve başarılarını kendisinin keşfetmesinin önemini ortaya koyar . Olumlu pekiştirme ve övgü yoluyla bile değil.

Amaç, çocukların özerkliğine değer vermektir, bu da hazırlanmış bir ortamla sağlanır. Çocuğun, gözlem ve deney yapma kapasitesi sayesinde, erken yaşlardan itibaren içsel motivasyonu besleyen sürecinde ilgili hedeflere ulaştığı yer. Hata yapma ya da sadece dışsal bir ödül almak için bir şeyler yapma konusunda gelecekteki sınırlayıcı inançlardan kaçınmak.

6. Yetişkinler birer rehberdir

"Otoriter hiyerarşiyi yıkarak, her bir rol için sorumluluğu kaybetmeden, çocuklarımızın doğuştan gelen yeteneklerini takdir edebilir ve saygı duyabiliriz."

Yetişkinler olarak bizim rolümüz, çocuğa eşlik ederek onların doğal gelişimine izin vermek ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Bunun için gözlem önemlidir, çünkü rehberler aracılığıyla çocuklara daha iyi seçenekler sunabiliriz, böylece özerkliklerini kazanana kadar müdahalemizi giderek daha fazla azaltmak niyetiyle gelişmeye devam ederler.

Kılavuz olarak, her zaman içinde çalışılacak iki temel tutum vardır: alçakgönüllülük ve sorumluluk. Çocuğun öğrenmenin kahramanı olduğunu ve bu nedenle yetişkinin öğretmediğini kabul ederek, yalnızca araçları sunar.

7. Toplulukta öğrenme 

"Gerçek bir ders, çünkü beş yaşındaki çocuğun zihniyeti üç yaşındaki çocuğunkine o kadar yakın ki, küçük olan ona açıklayamayacağımız şeyleri kolayca anlıyor."

Gerçek hayatta, hemen hemen her sosyal durumda, kendi yaşımızdaki insanlarla nadiren karşılaşırız, muhtemelen bu sadece geleneksel okullarda olur. Özellikle çocuklar arasında karma yaşların bir arada bulunması hem bireysel hem de toplumsal gelişim için birçok fayda sağlamaktadır.

Karşılıklı yardımlaşma olur, küçükler büyüklere bakıp yardım ister, rekabet doğal olarak ortadan kalkar. Çocuklar sosyal topluluk öğrenimi, özgecilik ve yardım etme isteği geliştirirler. Sosyal etkileşimleri zenginleştirerek saygı, hoşgörü ve dayanışmayı teşvik eder.

8. Düzenli çevre ve düzenli zihin 

"Dış düzen, düşünce netliğini ve konsantrasyonu teşvik etmenin yanı sıra onlara bir güvenlik duygusu verir."

Çocuğa göre hazırlanmış bir ortam, yaşadıkları yere dahil olduklarını hissetmelerine yardımcı olur. Montessori yöntemi için çevre geniş ve açık, düzenli, estetik, basit ve gerçek bir yerdir ve her öğenin çocuğun gelişiminde var olma nedeni vardır. Çocuğun geliştiği çevre, neyin var olduğuna ve nasıl çalıştığına dair net bir anlayışa sahipse, bu onun özerkliğini ve öz disiplinini özgürce geliştirmesini sağlar.

Ve tüm bu makale boyunca fark etmiş olabileceğiniz gibi, düzenli ve hazırlıklı bir ortam oluşturmak, esasen rehber olarak birincil işlevimizdir. Bu nedenle, yapabileceğimiz en sorumlu şey, evi çocuğun büyüklüğüne, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlamak, çocukların sadece eşyalarını daha sorumlu ve düzenli tutmaları için değil, aynı zamanda kendilerini evin içinde hissetmelerini sağlamaktır.

"Çocuk, kendisinin efendisidir." der Dr. Montessori, çünkü kendini yaratan, olabileceği kişiyi ortaya çıkaran çocuktur. Bu dönüşüm onun asıl görevi, doğal olarak ve büyük bir keyifle yürüttüğü yoğun ve aralıksız bir görevdir. Çocuğun neşesinin başarıların bir göstergesi olarak alınmalı. 

🏠 Evde Montessori eğitimi nasıl uygulanır? 

Montessori eğitiminin tanımlayıcı özelliklerinden biri, yetişkinlerin yönlendirmesinden bağımsız olarak uygulamalı öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmış özel öğrenme materyallerinin kullanılmasıdır. Bu materyaller, çocukların zihinlerini harekete geçirmek, keşfetmeyi teşvik etmek ve bağımsız öğrenmeye ilham vermek  için tasarlanmıştır.

Ayrıca çocukların belirli beceri ve bilgileri pratik ve uygulamalı bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olurlar. Örneğin, "Pembe Kule" çocuklara boyutları, şekilleri ve uzamsal ilişkileri öğretmek için kullanılan bir dizi renkli bloktur. “Diskler ve Silindirler” materyali, çocukların hacim ve kütle gibi kavramları kavramasına yardımcı olur. "Hareketli Alfabe", çocukların öğrenirken bir nesneyle fiziksel olarak etkileşime girerek dil ve okuryazarlık ile deneyler yapmaya başlamalarına olanak tanır. Çocuklar, bu ve diğer Montessori materyalleriyle çalışarak çevrelerindeki dünya hakkında derin bir anlayış kazanabilirler. Ek olarak, bu Montessori materyallerinin kullanımı konsantrasyon, koordinasyon ve bağımsızlığı teşvik eder. Sonuç olarak, Montessori sınıfları genellikle zeki, meraklı ve ilgili öğrencilerle doludur.

Montessori Oyuncakları 🪀

Çocuklarınızın ulaşabilecekleri şekilde konumlanmış, onların ilgilerini çekebilecek her materyal Montessori oyuncakları olabilir. Bunlar belki evinizde bulunan boş yumurta kartonları, temiz ayakkabı kutuları, renkli kağıtlar, iplik ve boncuklar, ahşap küp ve oyuncaklar, geometrik kule, prizma, piramit, kare gibi şekiller ve bultak oyunları, halka geçirme oyunları, üzerlerinde harf, sarı, renk, hayvan gibi figürler bulunan kartlar gibi çok çeşitli materyaller olabilir.

Montessori oyuncakları şeklinde satılan hazır oyuncak, kitap ya da düzenekler alabileceğiniz gibi, evde siz de çocuklarınızla montessori oyuncakları yapabilirsiniz. Evlerimizde bulunan birçok materyal bu aktivite için kullanılabilir. Örneğin iplik, düğme, kurdele, boncuk, mandal, pamuk, karton kağıt, elişi kağıdı, renkli kalemler, makas (çocuklarınıza makas kullanımlarında mutlaka yardım edin ve yaşlarına uygun bir makas kullandırın), boş havlu kağıt ya da tuvalet kağıdı rulosu, boş plastik şişeler ve kapakları, adı boru temizleyici olarak da geçen şöniller, renkli kumaş ya da keçe parçaları, doğadan toplayabileceğiniz yaprak, şekilli taşlar gibi birçok malzemeyi çok ucuza kolayca bulmanız ve bunları Montessori oyuncakları olarak kullanmanız mümkün.

montessori oyuncakları

Burada çok önemli olan noktalardan biri çocuğunuzun yaşına uygun bir aktivite seçmek ve ona uygun materyalleri rahatlıkla ulaşabileceği yerlere bırakmak. Örneğin yaşı çok küçükse boncuk uygun bir malzeme olmayabilir ve yutma riskini ortadan kaldırmak için daha büyük malzemeler seçebilirsiniz.

Diğer bir nokta da çocuğunuza herhangi bir oyunu dikte etmemeniz gerekmektedir. Siz malzemeleri rahatça ulaşabileceği bir yere koyun ve ortamın sakin, rahat ve güvenli olmasını sağlayın yeterli. O kendi oyununu, ilgisini çeken materyallerle kendi tasarlasın. Bu sayede çocuklar özgürce seçim yapar, yaratıcılıklarını kullanır, kendi serbest alanlarında kendi ilgi alanlarına göre oynarlar.

Montessori Etkinlikleri 🎨

Montessori eğitimi temel ilkelerini uygulayabileceğiniz, Montessori oyuncakları ya da başka çeşitli materyalden faydalanabileceğiniz, her yaş çocuğa uygun yüzlerce aktivite bulmanız, ya da kendiniz geliştirmeniz mümkün.

Günlük hayattan bazı Montessori etkinlikleri: 

  • çocuklarınıza bezelye ayıklatmak: akla ilk gelen Montessori etkinliklerinden biri. Bu etkinlik ile hem çocuklarınızın ince motor gelişimleri destekleniyor, hem faydalı ve eğlenceli zaman geçiriyorlar, hem sorumluluk bilincinin oturmasında yardımcı oluyor, hem de son derece zararsız, hatta organik bir malzemeyle haşır neşir oluyorlar. Bezelye, barbunya, mısır gibi sebzeleri çocuklarınıza ayıtlatmanız size de zaman kazandırabilir :)
  • kıyafet ya da çoraplarını düzenlemek: Bırakın çocuklarınız kendi temiz kıyafetlerini kendileri katlasın, bu hem onlar için yukarıda bahsettiğimiz birçok faydayı içeriyor, hem de çocukluktan itibaren alışkanlık haline gelen düzenli yaşam sayesinde ileride çok rahat edebilirler. Çocuklarınızın çoraplarını yıkadıktan sonra bir sepet içinde onların önüne koyun, her bir çorabın eşini bulma ve katlama görevi onların olsun.
  • boncukları ipe dizme ya da düğüm atma/düğüm çözme: Farklı renklerde yün ipleri ve yine bu renklerde boncukları çocuklarınıza verin ve her bir boncuğu kendi renginde bir ipe geçirmelerini isteyin. Bu şekilde hem renk eşleştirebilir, hem de ipe boncuk geçirme il ince motor gelişimleri desteklenir. Eğer çocuğunuzun yaşı boncukla oynamak için uygun değilse aynı aktiviteyi renkli kartonlara renkli mandallar takarak da oynatabilirsiniz. 

montessori etkinlikleri

Yine evde hazırlayabileceğiniz Montessori etkinlikleri olarak karton ya da kağıtlardan mini kartlar hazırlayabilirsiniz. Bu kartların bazılarına rakamları yazabilirsiniz, başka bir deste karta da birden dokuza kadar çeşitli sayılarda figür çizebilirsiniz. Örneğin bir karta iki arı çizerek bu kartı 2 rakamının olduğu kartla eşleştirebilirler. Hatta benzer şekilde alfabe kartları (A’dan Z’ye kadar her harfi yazdığınız kartlar) ve renk kartları (farklı renklere boyadığınız kartlar) da hazırlayıp farklı eşleşme oyunları tasarlayabilirsiniz. Eğer çizim yeteneğiniz iyi değilse, bir gazete, dergi ya da bir çocuk kitabından çeşitli figürler kesip kartlarınıza yapıştırabilirsiniz.

❤️‍🔥 Bu içeriği okuyanlar bunları da mutlaka okuyor! 

🔗 Ebeveynlerde tükenmişlik sendromu | Anne baba olmak

🔗 Toksik anne özellikleri | Sınır koymak zorundaysan...

🔗 Narsist ebeveyn özellikleri | Narsist ebeveyn çocuk ilişkisi

Yazar notu: Evde Montessori eğitimi uygularken nelere dikkat etmelisiniz? 

Kendi hatalarınızı ve başkalarının hatalarını bir öğrenme fırsatı olarak kabul etmek Montessori'nin en temel kuralı. Çocukla saygıya dayalı yatay bir ilişki kurmayı unutmayın!

➡️ Çocuklarınızı seçimlerinde özgür bırakın, herhangi bir malzeme ya da oyun dikte etmeyin
➡️ Tüm materyalleri çocuklarınızın ulaşabilecekleri bir yerde bırakın, açamayacakları kutulara, baza altlarına ya da dolap üstlerine kaldırmayın
➡️ Çocuğunuzun oyun alanı sakin ve düzenli olmalıdır, aynı zamanda hareket özgürlüğü de olmalı
➡️ Sadece hazır oyuncaklardan faydalanmayın. Kendiniz çocuklarınızla birlikte Montessori oyuncakları yapmaktan hem çok keyif alacaksınız hem de bu sürecin kendisi bir Montessori etkinliği olacak

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaynak 

Montessori. The Science Behind Genius, Angeline Stoll Lillard, 2005, Oxford University Press

Kaleme alan Yudum , Wengood yazarı

🤩Hayatımı fiziksel ve zihinsel harekete adadım. 🖋️Yazmayı, 💭düşünmeyi, 📖okumayı ve 🔎araştırmayı çok seviyorum. 😺💕🧘‍♀️Kedim ve yoga matım vazgeçilmezim.

En yeni makaleler

Psikolojik şiddete örnekler ve korunma yolları

Küçük düşürücü “şakalar”, duygularımızı görmezden gelen, küçümseyen ifadeler, kendimizden şüphe etmemize veya kendimizi suçlamamıza neden olacak cümleler… Bu tür pek çok küçük detay bize psikolojik şiddete maruz kaldığımızı gösteriyor. Önemsiz görünebilirler, zaten asıl sorun bu. Psikolojik şiddet unsurlarının bu kadar basitleştirilmesi ve önemsiz, gündelik detaylara indirgenmesi, onu en yaygın şiddet türü yapıyor. Peki duygusal istismarı nasıl tanımlarsınız? Mağdur olduğunuzda ne yapmalısınız? Açıklamaya çalışacağım.

Terk edilme korkusu: Nedir? Neden olur? Nasıl geçer?

Terk edilme korkusu bazı insanların birini kaybetme düşüncesiyle karşı karşıya kaldıklarında yaşadıkları sürekli korku ve kaygı hali ile tanımlanır. Bunu yaşayan kişi bile bunu farkında olmayabilir ancak tartışmasız en yaygın ve zarar veren korkulardan biri. Terk edilme korkusu yaşayan kişiler, ilişkilerini etkileyen davranış ve düşünce kalıplarını sergileme eğilimindedirler ve bu durum hem kişi açısından hem de insan ilişkileri açısından olumsuz sonuçlara gebedir.

Orgazm olmak için ne yapmak lazım?

Türkiye’de 10 kadından 9’u cinsel organını tanımıyor. Hal böyle olunca aramızda kaç şanslı orgazm deneyimleyebiliyor siz hesaplayın. Oysa orgazm sanıldığı gibi kompleks, ayıp veya pis bir şey değil. Orgazm en basit hali ile cinsel deneyim sırasında yaşanan heyecanın ani şekilde deşarj olmasıdır ve otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Hormonlar sayesinde de oldukça rahatlatıcı bir deneyimdir. Haydi o zaman sihirli parmaklar, arzu edilen partnerler veya seks oyuncaklarınız hazırsa, orgazm olmak için neler gerekir bakalım.

Karpman drama üçgeni | Kısır döngüden kaçınmak

Steven Karpman tarafından 1968 yılında oluşturulan bu drama üçgeni, insanlar arası etkileşimleri inceleyen bir ilişki modelidir. Gerçek hayatta, iş hayatında, aile ilişkilerinde veya arkadaşlıklarda izlerine rastlayabileceğiniz bu drama üçgeninde 3 rol vardır: zalim, kurtarıcı ve kurban. Bu üçgen içerisinde bir kısır döngü söz konusudur ve kişilerin yaşamının her alanını etkiler. Sonuç: gelişim ve dönüşümün mümkün olmaması ve ilerlemekten bizi alıkoyması. Karpman drama üçgeninde olup olmadığımızı nasıl anlarız? Veya bu rollerin dışına nasıl çıkarız?

Narsist erkek belirtileri: 10 özellik

Bağlanmadan önce erken uyarı işaretlerini öğrenin. Narsist bir erkek söz konusu olduğunda, ilk başta sizi etkilemek için harika görünmesi tüm hikayenin böyle gideceği anlamına gelmiyor. Peki sağlıklı bir erkekle mi yoksa bir narsist ile mi karşı karşıyasınız, nasıl anlayacaksınız? Narsisizmin cinsiyet tanımadığının çok iyi farkında olsak da, bu yazıda narsist bir erkek için en belirgin özellikleri inceliyoruz. İşte dikkat etmeniz gereken on uyarı işareti:

"Pick me girl" nedir? Pick me ne anlama gelir?

Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında eminim "pick me girl" veya "pick me boy" ifadesi ile karşılaşmıssınızdır. "Pick me" ifadesi, bir kişinin seçilmek veya tercih edilmek istediğini ifade ediyor ve sosyal medyada kullanıldığında "onaylanmak adına hemcinsini aşağılayarak kendini hemcinslerinden üstün göstermeye çalışan kişi" anlamına geliyor. Yani tercih edilesi olmak için hemcins düşmanlığı yapan tutumlar sergilemek. Peki bu neden sorunlu? Anlamanız için size “pick me girl" nedir?, ve "pick me girl olmak" neden seksizm yapmaktır? açıklayacağım.

Sezgisel beslenme nedir? | Diyet zihniyetinden kurtulmak

15 yılı aşkın diyetler, spor salonları, yeme bozuklukları, sonuç: ter ve gözyaşı… Artık dayanamıyorum! Vücudumla barışmak istiyorum ama kendimi bırakırsam ipin ucunu kaçırağım diye korkuyorum. Yine de popüler diyetler beni her şeyden daha çok incitti. Bunu görmüş biri olarak, hüsranla sonuçlanacak bir diyete daha tahammülüm kalmadı! Bir çözüm var mı? Evet, sezgisel yeme! Hızlı bir şekilde zayıflamaktan ziyade sağlıklı olmayı amaçlayan sezgisel beslenme kültürü hayatımızın kalbinde olmalı, ancak çok az insan bunu farkında.

Kadın ve cinsel fanteziler | Kadınların dünyasından!

Kadın cinsel fantezilerinin, gül yapraklarıyla dolu bir otel odasında, 80'lerin sevimsiz romantik hiti eşliğinde ateşli bir gece geçirmek ile sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün derim! The Journal of Sexual Medicine dergisi tarafından yürütülen son araştırma, çoğu kadının cinsel arzularına karşı suçluluk duymadan, çok daha açıkça ve kısıtlanma hissetmeden kendilerini ifade edebilmelerine olanak tanımış. Sonuç olarak ortaya oldukça çeşitli yaklaşımlar çıkmış! En yaygın 7 kadın cinsel fantezileri listesi huzurlarınızda!

Sevgilim beni kullanıyor mu? | Nasıl anlarım?

Aşk belki de insanoğlunun tadabileceği en sarhoş edici şey! Aşk gözü kör eder diye boşuna dememişler. Uyandırdığı yoğun duygular o kadar baskın gelir ki bazen bariz şekilde ortada olan gerçekleri bile görmezden gelebiliriz. Kimseyi suçlamayalım doğasında bencillik de bulunduran insanoğlu bazı ilişkilerde kazanan taraf olma işini abartabilir. Kullanılmak denince akla ilk gelen şeyler, para veya cinsel ihtiyaçlar geliyor ama bence en üzücü ve tehlikeli şey duygusal istismar. Partnerinizin samimiyetinden şüphe duyuyorsanız, işte size sevgilinizin sizi kullandığına dair 10 işaret.

Akışa bırakmak veya akışta kalmak için 10 adım

Stres, kaygı, suçluluk, korku, utanç... Bunların hepsi sizi günlük olarak etkileyebilecek olumsuz duygulardır. "Her şeyi çok ciddiye alıyorsun" veya "Bir adım geri adım at, derin nefes al!" diye hep aynı telkinleri tekrarlıyoruz. Ama bunu yapmak o kadar kolay değil, biliyoruz. Bu yüzden akışta kalabilmek için 10 adım sıraladık. Haydi akışına bırak biraz ve sonunda özgür ol!

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya uyumadan önce size eşlik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i kaçırma! 

#3 | Algı yönetimi nedir? Uydumculuk psikolojisi ve soru sorma becerisi #algı #ikna #sorgulama

Ekim 2022 · RDV Coaching | Wengood

29:12

🎥 Youtube

Aslı ile Yoga seansları!

🎥 Youtube

Mentor Özlem Şen ile RDVCoaching serisi 

Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşarak hangi konularda içerik istediğini söylemeyi unutma!

Ayrıca: En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları için; 

Instagram📸

📍Pinterest