Enneagram nedir? | Enneagram testi ve enneagram tipleri

tarihinde Gözde , Wengood yazarı tarafından güncellendi

Kişinin kendisini tanıması kendi ile uyumlu bir yaşam sürmek ve mutlu hissetmek için çok önemli. Sahip olduğunuz duygu durumları, karar verme süreçlerinde sizi etkileyen şeyler ve olaylar karşısında verdiğiniz tepkileri değerlendirme aşamasında kişilik analizi testleri oldukça yararlı araçlar. Enneagram testi kendi kendini belli bir methodoloji ile sorgulayıp motivasyon kaynaklarımızı keşfetmek için ideal. Enneagram nedir? Enneagram tipleri ve özellikleri nelerdir? Ve en eğlencelisi sen hangi kişilik tipine sahipsin öğrenmek için keyifli bir içerik!

Enneagram nedir? | Enneagram testi ve enneagram tipleri

Enneagram nedir?

Sufizm bilgeliğinin bir parçası olarak ortaya çıkan enneagram felsefesi kendini tanıma, kendini bilme felsefesi olarak değerlendirilebilir. Enneagram, "ben" diye adlandırdığımız ama aslında “çoğul” olan ve pek çok kişilik özelliğinin bende birleşerek oluşturduğu bütünün yapısını tanımamızı sağlayan bir kişilik analizi modeli

Bugün bildiğimiz enneagram testi ve enneagram tipleri, sufilerin temelini attığı bir bilgelik olmasına rağmen, önce George Gurdjieff, ardından da 1970’lerde kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla bilinen psikoloji profesörü Oscar Ichazo’nun uzun süreli çalışmalarının bir ürünü. 

Enneagram kişilik modeli bugün pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmakta ve aralarında Apple, Motorola, Google gibi isimlerin de olduğu gelişmiş şirketlerce personel seçimi veya satış-pazarlama çalışmalarında metodoloji ile kullanılmaktadır.

🤔Enneagram ne işe yarar? sorusunu cevaplamam gerekirse ben şöyle özetleyebilirim; 

Hangi enneagram tipine ait olduğunuzu bilirseniz kendinizi ve özünüzü o kadar anlayabilirsiniz, zaaflarınızı ve tutkularınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilebilir, hangi durumlarda hangi davranışı gösterebileceğinizi veya ondan nasıl etkileyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Enneagram şeması  

Enneagram sembolünün kökeni ilk çağlara kadar gitmektedir. Ichazo enneagramı Pisagor’un dokuzuncu damgası olarak adlandırmıştır. 

enneagram şeması

Enneagram modeli nasıl çalışır?

Teoriye dayalı bir kişilik analizi modeli olan enneagram testi, bireyin dış dünyayı yorumlama şekli ve duygularını nasıl yönettiği konusundaki kalıpları tanımlamaya yarayan bir kişilik tipleme metodolojisi ile çalışır. 

Model 3 farklı eksende kişilik tiplerini değerlendiriyor.

  • baskın davranış kalıpları
  • motivasyon faktörleri
  • stres faktörleri / korkular

Enneagram kişilik testi öylesine bir test değil, mutlu ve tatmin dolu bir hayat için öz farkındalık geliştirmek adına kullanabileceğiniz bir kişisel gelişim aracı

Enneagram kişilik tipleri modeli statik bir model değil. Korku, kaygı, motivasyon, stres gibi duygularla hareketlilik gösterebiliyor. 9 farklı kişilik tipinin her birinden çıkış veya giriş yönlü oklar olduğunu görüyoruz. 

Çıkış yapan ok (bütünleşme) kişinin iyi hissettiğinde yöneldiği kişilik tipi, giriş yapan ok (parçalanma) strese maruz kaldığında yöneldiği kişilik tipini göstermektedir. Bu hareketler kanat etkisi, güven noktası ve stres noktası olarak anılıyor. 

enneagram şeması

Enneagram şemasında yer alan oklar stres yönü, okların tersi güven yönü anlamına gelir.

  • Stres Noktası: Strese giren kişi, stres noktasındaki kişiliğe gider ve gittiği kişilik tipinin zayıf yönlerini yansıtır. Mesela tip 5, stres anında tip 7'ye dönüşür ve tip 7'nin zayıf yönlerini yansıtır. 
  • Güven Noktası: Kendini güvende hisseden kişi, güven noktasındaki kişiliğe gider ve gittiği kişilik tipinin güçlü yönlerini yansıtır. Mesela tip 5, güvende hissettiğinde tip 8'e kayar ve tip 8'in güçlü yönlerini temsil etmeye başlar. 
  • Kanat Etkisi: Enneagramda her bir kişilik tipi, sol ya da sağındaki kişilik tipinin bazı özelliklerini gösterebilir. Buna kanat etkisi denir.

enneagram, iç güdü merkezi, zihin merkezi, duygu merkezi

Enneagrama göre kişilik 3 farklı yapısal potansiyel ile güdümlenmektedir. Enneagramda yer alan üç merkez her bir potansiyelimizi yönetmektedir. Duygu merkezi duygusal potansiyeli, zihin merkezi bilişsel potansiyeli ve içgüdü (fizik) merkezi eylemsel-hareketsel potansiyelimizi yönetir. 

Enneagram tipleri | 9 farklı kişilik tipi

enneagram tipleri görsel

Enneagramda açıklanan insanın potansiyel merkezlerinin her biri, 3 kişilik tipi üretmektedir. Merkezler ve ürettikleri kişilik tipleri şu şekilde:

Enneagram Tip 1 : Mükemmeliyetçi

Özellikler: Kararlı, dürüst, objektif, kendinden emin, adaletli, saygı duyulan
Stres altında: sinirli, yargılayıcı
Motivasyon: Adaletli ve yapıcı olmak, ideallerine uygun davranmak
Arzu: Doğru seçimler yapmak ve ölçülü olmak
Sorun: Öfke
Korku: Yanlış yapmak

Tip 1 olan kişiler, adından da anlaşılacağı gibi, sürekli kalite, sıfır hata ve iyileştirme arayışında olacak bir mükemmeliyetçidir. Her şeyin mükemmel olmasını isterler. Onun inancı biraz "eğer yaparsak, mükemmel yaparız, yoksa yapmayız" olurdu. Bu nedenle son derece titizdir, çok çalışır ve toplumsal tanınma elde etmek ister. Anlamazsa, kendini başkalarıyla karşılaştırır ve her hatasından kendini suçlar. Kendine hâkimiyeti yüksek olmasına rağmen, yeteneklerine ve güvenilirliğine göre şüphe uyandıran bir hatayla karşılaştığında onu yönlendiren yine öfkedir.

Enneagram Tip 2 : Yardımsever

Özellikler: İçten, sevgi dolu, yardımsever, çekici, gururlu, paylaşımcı
Stres altında: manipülatif, duygularını abartılı gösteren
Motivasyon: İhtiyaç duyulmak, değer verilmek, başkalarından güzel şeyler duymak
Arzu: Sevilmek
Sorun: Gurur
Korku: Sevilmemek

Tip 2 olan kişiler için başkalarının yanında olmaktan daha önemli bir şey yoktur. Ve bu fedakar bireyin hafife aldığı bir görev değildir, tam tersine hayatının amacıdır. Harika dinleme becerilerine ve başkalarının ihtiyaçlarını anlama yeteneğine sahiptir ve bu nedenle onlara sorulmadan bile onlar size yardımcı olur veya sizi memnun etmek için uğraşır. Sevgiye ve tanınmaya olan yoğun ihtiyacı, onu kendi ihtiyaçlarını susturmaya sevk eder. Başkalarına yardım ederek kendi gururunu geliştirir, dolayısıyla alçakgönüllülüğünü de geliştirmesi tavsiye olunur.

Enneagram Tip 3 : Başarı odaklı

Özellikler: Becerikli, verimli, yeterli, kendine güvenen, başarılı, dinamik
Stres altında: kendini öven, gösteriş yapan
Motivasyon: Dikkat çekmek, hayran olunmak, çevresi tarafından onaylanmak
Arzu: Başarılı ve yeterli olmak
Sorun: İhanet
Korku: Değersiz olmak

Tip 3 olan kişiler kendine güvenir ve başarısına kuvvetle inanır. Daha doğrusu başarıya önem verir. Bu da, başkalarının beğenisini ve takdirini kazanmak için tüm hayatını ulaşılması gereken hedeflere göre düzenleme eğiliminde olacağını söyler. Yaptığı iş, sevdiği sporlar, girdiği yarışmalar, o en iyi olmak ister. Büyüleyici ve karizmatiktir, aynı zamanda tüm çevrelere kolaylıkla uyum sağlar. Her şey onun başarılı olması için zaten uygun gibi görünüyor ama yine de kazanma arzusu veya başarısızlıktan kaçınma arzusu için manipüle etmeye, yalan söylemeye veya hile yapmaya hazır olabileceğini de söylemek gerek. Biraz daha gerçekçi olması onun daha iyi bir hayat yaşaması için tavsiye edilir.

Enneagram Tip 4 : Özgün

Özellikler: Duyarlı, derin, kendine özgü, tutkulu, içten, romantik, yaratıcı
Stres altında: depresif, kıskanç
Motivasyon: Kendini ve bireyselliğini ifade etmek
Arzu: Kendine özgü ve farklı olmak
Sorun: Melankoli
Korku: Kimliğini bulamamak

Tip 4 olan kişiler, sürekli güzellik arayışındadır, tutkulu ve çok hassastır. İç dünyası çok zengin, hayal gücü çok yüksek ve yaratıcılığını ve özellikle de özgünlüğünü ifade ettiğinde kendini canlı hissediyor. Bu farklılığa önem veren kişilik tipinin ana kusuru kıskançlık. Başkalarının sahip olduğu ve sahip olmadığı şeyleri kıskanır ve kıskanır. Daha dingin yaşamak için daha basit şeylerle yetinmeyi öğrenmelidir.

Enneagram Tip 5 : Araştırmacı

Özellikler: Bilgili, zeki, objektif, kendi kendine yeten, bilinçli, anlayışlı
Stres altında: izole, kibirli
Motivasyon: Bilgi edinmek, çevresini anlamak ve bu sayede kendini korumak
Arzu: Bilgili ve donanımlı olmak
Sorun: Kibir
Korku: Yetersiz ve donanımsız olmak

Tip 5 genellikle düşünceli, mantıksal ve inanılmaz derecede kültürlü bir insandır. Şaşırtıcı değil, gözlemcinin her şeyi anlaması, her şeyi bilmesi, her şey hakkında en azından bir fikrinin olması gerekiyor. Onu korkutan içindeki boşluğu doldurmak için gözlemci mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamaya çalışacaktır. Bilgiye hevesli, aynı zamanda güçlü duygulardan kaçınan çok iyi bir analitik ruh tarafından yönlendiriliyor. Mottosu tutkudan çok akıl. Öte yandan, Tip 5 bilgisini paylaşmayı sevmez, kendine saklar.

Enneagram Tip 6 : Sorgulayıcı

Özellikler: Sorgulayıcı, şüpheci, sıcak, doğal, sorumluluk sahibi, güvenlik arayan
Stres altında: kaygılı, suçlayıcı
Motivasyon: Güvende olduğunu garantilemek, çevresindekiler tarafından desteklenmek
Arzu: Güvende olmak
Sorun: Korku
Korku: Desteksiz ve rehbersiz kalmak

Bir Tip 6 kişiliği için, korunmuş ve güvende hissetmekten daha önemli bir şey yoktur. Bu nedenle her zaman en kötüsünü hayal eder. Ne yazık ki, o da sıklıkla korku ve endişe içinde yaşıyor. Sürekli şüphe duyuyor ve sorguluyor. Bu yüzden bir grup içinde olduğunu hissettiğinde sadakatini geliştirir. Sadık, yiğit, saygılı, her zaman güvenebileceğimiz sağlam bir takım arkadaşıdır. Sapmalardan kaçınmak için, grupla tamamen kaynaşma ve farklı olan her şeyden (fikirler, konumlar, vb.) kaçınma eğilimindedir. Akışla gider. Ancak grubun dışında işler farklıdır: korkuları devralır, bu yüzden güvenli çemberi dışında iken kaçmayı veya saldırganlığı tercih eder.

Enneagram Tip 7 : Maceracı

Özellikler: İyimser, coşkulu, yaratıcı, büyüleyici, heyecanlı, eğlenceli
Stres altında: dikkati dağınık, doyumsuz
Motivasyon: Özgürlüğünü ve mutluluğunu sürdürmek, kendini heyecanlı ve meşgul tutmak
Arzu: Tatmin olmak
Sorun: Açgözlülük
Korku: Acı çekmek, yoksunluk hissetmek

Tip 7, her zaman iyi bir ruh hali içinde, genellikle neşeli bir insandır. Dışa dönük, baştan çıkarıcı, bu kişi, acıdan uzak dururken eğlenmesine ve hayattan zevk almasına izin verir, çocuk ruhunu korumayı başarmıştır. Kurallar ve kısıtlamalar, yeni seçimler yapmayı seven ama hayal kırıklığı ile zor zamanlar geçiren epikürcü için gerçek bir sorundur. Biraz ölçülülük ve aşırılığa daha az eğilim, hayatlarını biraz daha kolaylaştıracaktır.

Enneagram Tip 8 : Meydan okuyan

Özellikler: Açık sözlülük, dürüstlük, güçlü, bağımsız, kararlı, koruyucu
Stres altında: baskıcı, aşırıya kaçan
Motivasyon: Kendine güvenmek, gücünü kanıtlamak ve çevresine etki edebilmek
Arzu: Kendini korumak, kaderini kendi belirlemek, bağımsız olmak
Sorun: Hırs
Korku: Başkası tarafından kontrol edilmek, incinmek

Kontrolde usta, Tip 8 kararlı, güçlü ve her zaman her zorluğun üstesinden gelmeye hazır. Çok koruyucudur, sevdiklerini korumak için hızlı davranır ama tabii onu daha önce yanıltmadıysanız. Lider, başkaları üzerinde güç sahibi olmak isteyen bir kişidir. Bu nedenle çok bağımsızdır ve hatta bazen yalnızdır, ancak önemli olan çevrelerindeki dünyayı kontrol altında tutmaktır. Cesareti eşsizdir çünkü onun için her şey zayıflıktan iyidir. Genellikle aşırı, biraz basitlik, hatta kırılganlık göstermek bazen onun biraz daha rahat hissetmesini sağlar.

Enneagram Tip 9 : Uzlaşmacı/Barışçı

Özellikler: Sakin, rahat, huzurlu, uyumlu, destekleyici, doğal
Stres altında: umursamaz, pasif-agresif
Motivasyon: Çevresiyle uyum yakalamak, çatışmadan ve gerginlikten kaçınmak
Arzu: İçsel dengeye sahip olmak
Sorun: Erteleme
Korku: Kayıp ve ayrılık yaşamak

Açık fikirlilik ve hoşgörü, Tip 9 kişisini en iyi tanımlayan kelimelerdir.Daima uyum arayan arabulucu, çatışmalardan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Barışı ve kabulü gözetir, kendini empoze etmekten ve çoğunluğun görüşüne aykırı kararlar almaktan da kaçınır. Rutine kilitlenen arabulucu bazen kendi ihtiyaçlarını unutur, huzuru korumakla çok meşgul olur.

Kendinizi test edin! Enneagram testi

İnternet üzerinde bir çok enneagram testi sayfasına ulaşmak mümkün. Örneğin, kisilikkulubu.com daha önce kullandığım ve beğendiğim bir araç oldu. 

Bu içeriği sevdiniz mi? Şunlara da bir göz atın! 

🔗 Myers-Briggs Kişilik Testi | 16 kişilik tipi ve özellikleri

🔗 "Kimse beni sevmiyor" gibi hissetmek

🔗 INFJ kişilik özellikleri | INFJ ler nasıl olur?

🔗 INFP kişilik özellikleri | SWOT analizi, ilişki, meslek...

🔗 Maslow Piramidi ve ihtiyaçlar hiyerarşisi

Yazar notu: kendini analiz etmek için bir araç

Bu model, kendini tanıma sürecinin kolaylaşması için bir araç olmalıdır. Bununla birlikte, daha ileri gitmek, yani motivasyonlarınızı, korkularınızı, frenlerinizi, güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi daha iyi analiz etmek, onları daha iyi anlamak ve onların üstesinden gelmeyi öğrenmek için, yine de profesyonel bir koç veya bir ruh sağlığı uzmanı eşliğinde Enneagram testi yapmak en iyisi.

👉Ücretsiz psikolojik destek almanın yolları

🤗"KENDİNİ DİNLE, KABUL ET VE MUTLU OL! HEMEN ŞİMDİ, BAŞLA..."
#BornToBeMe

Kaynak 

Human Akademi

Kaleme alan Gözde , Wengood yazarı

🍂Modern zamanlarda bir adet romantik.

En yeni makaleler

Kaygı döngüsünden çıkmak | ☔ RAIN yöntemi

Kaygı genellikle dört aşamada ortaya çıkar. Çoğu zaman kaygıyla yaşayan insanlar kaygı döngüsü olarak bilinen durumu yaşarlar. Kaygının 4 aşamasının belirtilerini bilmek, kaygı döngüsünün nasıl çalıştığını anlamak belirtilerinizi yönlendirmenize yardımcı olabilir. Bu içerik Kaygı Döngüsünü Kırmak isimli kitap incelemesinden yola çıkarak bu döngüyü nasıl kırabileceğinizi anlatıyor.

Aşırı hassas kişiliği avantaja çevirmek!

"Ama neden hala ağlıyorsun?". Bu cümleyi sürekli duyuyorum, ve kendimi suçlu hissetmeme neden oluyor! Çünkü bu kadar hassas olmanın normal olmadığını düşünmemi sağlıyor. Aşırı duyarlı olduğumuzda, gözyaşları işlev görme şeklimizin bir parçasıdır. Çünkü güçlü yaşadığımız duyguları boşaltmamıza yardımcı olurlar. Bu, içinde bulunduğunuz duruma göre utanç verici olabilir ama aksine bunu bir zayıflık olarak görmemelisiniz! Kendinizi olduğunuz gibi tanıyıp kabul edip duygusallığınızı doğru şekilde kanalize edersek, aşırı duyarlılık bir güç haline bile gelebilir. Aşırı duyarlılığınızı güce nasıl dönüştüreceğinizi bu yazının devamında konuşuyor olacağım.

Temel duygular nelerdir? Duygu çeşitleri

İnsan doğası; duygu, davranış ve düşünce! Peki duygu ne demek? Temel duygular hangileri? Çocuklara kendi duygularını tanıması için onlar öğretilir, yetişkinlere ise onları nasıl kontrol etmek gerektiği öğretilir, öyle değil mi? Ancak neden bunun gerekli olduğunu hiç düşündünüz mü? Duygular davranışları nasıl etkiliyor? Tüm dünyada aynı yüz ifadesi ile kendini belli eden ve her insanda var olan 6 temel duygu var. Bunlara primer duygu da denir. Gelin duygu durumu, hayal kırıklıkları, mutluluk üzüntü vb. kavramların derinine beraber inelim, duyguları tanımak ve onları kontrol etmek için onlarla yüzleşelim.

Türkiye'de "Babalık İzni" Kullanmak

Evet, anne adaylarına tanınan doğum izni babalar için de geçerli. Ebeveynlerin arasında hiç bir fark yok iken, babalık izni hala daha hamile kadınların izin süresinden daha az ve bir çok değişken ile farklılık gösteriyor. Doğumda babalık izni, babaların bebeği tanımasına ve hatta bebek ile bağlılık oluşturmasına olanak tanır. Peki babalık izni kaç gün? Babalık izni ne zaman kullanılır? Babalık izni dilekçesi nereden bulunur? Ve tabii erkeklerde doğum izni en verimli şekilde nasıl kullanılır? Babalık izni hakkında her detayı aşağıda derledik.

Ofiste çıldırdığım gün ve sonrası | İş yerinde öfke patlaması

Ve sonra bir gün, bardağı taşıran son damla! Hissettiğimiz, ama geldiğini tam olarak göremediğimiz o gün. Kariyerini sorgulatan yönetim biçimlerinin hayal kırıklığı. Ve bam! İş yerimizde çıldırıyoruz. Uygunsuz sözler, kontrol edilemeyen tepkiler, gözyaşı, öfke patlaması… Fırtına geçtikten sonra ertesi gün ofise nasıl gidilir? İş yerinde öfke patlaması yaşadıktan sonra ne yapmalı?

Pozitif bir insan olmak istiyorum!

Bardağın dolu tarafını görmek veya boş tarafını görmek! Yaygın ama uygulaması nadir görülen bir söylem! İyimserlik seviyemizi belirlemesi açısından bu algılama biçimi, önemli. Ben, bu bardağı boş görenlerdenim! Hatta, moralim bozuk olduğunda ben bu bardaktaki dolu suyu da içip bitiriyorum. Kısacası, yeterince metafor kullandıysam, olumlu düşünmeyi beceremiyorum, her zaman en kötüsünü hayal ediyorum ve her şeyi siyah görüyorum! 😨

Hiçbir hayalim yok, ne yapacağım?

Bir kadın dergisinde karşılaştığım soru karşısında farkettim ki; Hayatta hiç bir amacım, hayalim yok! Dergideki soru karşısında, bir anda müthiş bir düşünceler sinsilesine kapıldım! Biraz şaşırdım ve soruya saatlerce baktıktan sonra sayfaya hala tek bir kelime bile yazamamıştım… Nasıl yani, benim yaşamda bir hedefim yok mu? Hayallerim sorulduğunda, aklıma gelecek hiçbir şey olmaz mı? Birkaç seyahat planı ve kısa vadeli öğrenme hedefleri dışında zihnim bomboştu ve aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Bu durum beni kaygı ve depresif duygulara sürükledi. Peki hayatta bir amacın olması şart mı? Yoksa ne olacak?

Boşanma sebepleri | En yaygın 10 neden

İlişkilerin sınavı 3. yıldır derler. Peki ya evliliğin? TUİK’in son verilerine göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. İlgisizlik, sadakatsizlik, parasal konular ve daha nicesi evliliklerin sonlanması için neden oluşturabiliyor. Boşanmanın en yaygın 10 nedenini sıraladık!

Hiç arkadaşım yok! Neden?

Günlerimi tek bir kelime bile etmeden kendi köşemde yalnız geçiriyor değilim, bir şeyler içmek için dışarı çıkmak istersem arayabileceğim iki veya üç kişi var tabii. Ama dost diyebileceğim arkadaşım yok! Benim tercihim miydi bu? Ya da insanlar mı benden kaçtı? Etrafımdaki sağlam arkadaş gruplarını gördükçe kendime sormaktan vazgeçemiyorum: neden hiç arkadaşım yok?!

Procrastination (erteleme hastalığı) nasıl yenilir?

“Daha vakit var…”, “Önce şunu halledeyim, sonra yaparım.”, “Yarın yaparım…” Bilin bakalım ne oldu? Asla yapmadım veya yumurta kapıya dayanınca harekete geçebildim. Kimler bugünün işini yarına erteliyor? 🙌 Modern yaşamın akıl almaz temposu içerisinde, bir şeyleri yapmaya enerjimizin kalmaması normal diyebilirsiniz. Fakat erteleme davranışı sanılanın aksine masum değil ve arkasında bir sürü psikolojik sebep barındırıyor. Yetersizlik hissi, motivasyon eksikliği, stres… İşte erteleme davranışından kurtulmak için 5 ipucumuz! 💪

🎧 Spotify

İşe gidip gelirken, yürüyüşe çıkarken, yemek yaparken veya uyumadan önce size eşlik etsin. Wengood Podcast serisi: RDV Coaching'i kaçırma! 

#3 | Algı yönetimi nedir? Uydumculuk psikolojisi ve soru sorma becerisi #algı #ikna #sorgulama

Ekim 2022 · RDV Coaching | Wengood

29:12

🎥 Youtube

Aslı ile Yoga seansları!

🎥 Youtube

Mentor Özlem Şen ile RDVCoaching serisi 

Kanala 💜abone ol , 🔔 bildirim zilini aç ve tabii, 👍videoları beğenmeyi ve ✍🏻 bize yorumlardan ulaşarak hangi konularda içerik istediğini söylemeyi unutma!

Ayrıca: En sevilen içerikler, günlük mutluluk, destek ve motivasyon dozları için; 

Instagram📸

📍Pinterest